S. 2-478 Dossierfiche K. 50-210

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden door zwakke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen
Jos Ansoms   Jo Vandeurzen   Tony Van Parys   Servais Verherstraeten  

ongeval bij het vervoer
autoverzekering
voertuig op rails
verzekeringsuitkering
slachtoffer
voetganger
wegverkeer
tweewielig voertuig
arbeidsongevallenverzekering
rechten van passagiers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-210/1 Wetsvoorstel 29/10/1999
K. 50-210/2 Amendementen 2/5/2000
K. 50-210/3 Amendement 17/5/2000
K. 50-210/4 Amendementen 24/5/2000
K. 50-210/5 Verslag namens de commissie 9/6/2000
K. 50-210/6 Tekst aangenomen door de commissie 9/6/2000
K. 50-210/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/6/2000
2-478/1 2-478/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/6/2000
2-478/2 2-478/2 (PDF) Amendement 6/12/2000
2-478/3 2-478/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/12/2000
2-478/4 2-478/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/12/2000
2-478/5 2-478/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/12/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/10/1999   Indiening Doc. K. 50-210/1
10/11/1999   Inoverwegingneming
9/6/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-210/5
15/6/2000   Bespreking
Handelingen nr. 61, p. 32-35
15/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 61, p. 56-57
Doc. K. 50-210/7
15/6/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
16/6/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
30/6/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Zie Griffiebulletin nr. 29, dd 30.6.2000
30/6/2000   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/12/2000   Inschrijving op agenda
14/12/2000   Algemene bespreking Hand. 2-84 Hand. 2-84 (PDF)
14/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 2-84 Hand. 2-84 (PDF)
Doc. 2-478/5 2-478/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/6/2000   Verzending naar commissie
16/11/2000   Inschrijving op agenda
16/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Santkin
16/11/2000   Bespreking
22/11/2000   Inschrijving op agenda
22/11/2000   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
6/12/2000   Inschrijving op agenda
6/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
6/12/2000   Aanneming zonder amendering
6/12/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-478/3 2-478/3 (PDF)
6/12/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-478/4 2-478/4 (PDF)
17/11/2000   Opschorting termijn
convocatie POC
23/11/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 18
Doc. 2-82/15 2-82/15 (PDF)
24/11/2000   Hervatting termijn
14/12/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/12/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/1/2001   Bekrachtiging en afkondiging
21/2/2001   Bekendmaking (5102-5103)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/6/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/12/2000
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/11/2000, 22/11/2000, 6/12/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/6/2000 15 3/7/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Zie Griffiebulletin nr. 29, dd 30.6.2000
Onderzoekstermijn (S1) 1/7/2000 60 27/11/2000
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 1/7/2000 11
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 18
Onderzoekstermijn (S1) 1/7/2000 29 22/12/2000
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 1/7/2000 11 4/12/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/1/2001 21/2/2001 , blz 5102-5103

Kruispuntbank van de wetgeving