S. 2-477 Dossierfiche K. 50-622

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
Hugo Coveliers   Jef Tavernier   Claude Eerdekens   Daniel Bacquelaine   Fred Erdman   Claude Desmedt  

rechtsvordering
taalgebruik
terminologie
judiciŽle hervorming
magistraat
Hoge Raad voor de Justitie
rechtsstelsel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-622/1 Wetsvoorstel 3/5/2000
K. 50-622/2 Amendementen 23/5/2000
K. 50-622/3 Amendementen 24/5/2000
K. 50-622/4 Verslag namens de commissie 9/6/2000
K. 50-622/5 Tekst aangenomen door de commissie 9/6/2000
K. 50-622/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 15/6/2000
K. 50-622/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/6/2000
2-477/1 2-477/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/6/2000
2-477/2 2-477/2 (PDF) Amendement 5/7/2000
2-477/3 2-477/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2000
2-477/4 2-477/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/7/2000
2-477/5 2-477/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 6/7/2000
2-477/6 2-477/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/7/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
3/5/2000   Indiening Doc. K. 50-622/1
4/5/2000   Inoverwegingneming
4/5/2000   Urgentieverzoek (aangenomen)
Handelingen nr. 54, p. 36
9/6/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-622/4
15/6/2000   Bespreking
Handelingen nr. 61, p. 27-32 + p. 55-56
15/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-0/o41)
Handelingen nr. 61, p. 56
Doc. K. 50-622/7
15/6/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
15/6/2000   Overzending
15/6/2000   Verzending naar commissie: Justitie
29/6/2000   Inschrijving op agenda
6/7/2000   Algemene bespreking Hand. 2-61 Hand. 2-61 (PDF)
6/7/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-61 Hand. 2-61 (PDF)
6/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-0/o16) Hand. 2-61 Hand. 2-61 (PDF)
Doc. 2-477/6 2-477/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/6/2000   Verzending naar commissie
5/7/2000   Inschrijving op agenda
5/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
5/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o3)
5/7/2000   Aanneming zonder amendering
5/7/2000   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
5/7/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-477/4 2-477/4 (PDF)
6/7/2000   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-477/5 2-477/5 (PDF)
6/7/2000   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
17/7/2000   Bekrachtiging en afkondiging
1/8/2000   Bekendmaking (26343-26346)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/6/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/7/2000
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 5/7/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/7/2000 1/8/2000 , blz 26343-26346

Kruispuntbank van de wetgeving