S. 2-476 Dossierfiche K. 50-644

Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 4 december 1998, 30 maart 1999 en 24 juni 1999 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
Regering G. Verhofstadt I  

gedelegeerde wetgeving
betaalde vakantie
besluit
inkomstenbelasting
aftrek vooraf
sociale bijdrage
bedrijfsleiding
meewerkende echtgenoot
gehuwde persoon
belastingaftrek
prijsindex
ontslagpremie
vervroegd pensioen
pensioenregeling
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
belasting der niet-verblijfhouders
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-644/1 Wetsontwerp 11/5/2000
K. 50-644/2 Verslag namens de commissie 9/6/2000
K. 50-644/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/6/2000
2-476/1 2-476/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/6/2000
2-476/2 2-476/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/7/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/5/2000   Indiening Doc. K. 50-644/1
9/6/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-644/2
15/6/2000   Bespreking
Handelingen nr. 61, p. 26-27
15/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 61, p. 55
Doc. K. 50-644/3
15/6/2000   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
16/6/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-476/1 2-476/1 (PDF)
4/7/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-476/2 2-476/2 (PDF)
4/7/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/7/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/7/2000   Bekrachtiging en afkondiging
7/9/2000   Bekendmaking (30577)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/6/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/6/2000 15 3/7/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 17/6/2000 0 3/7/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2000 7/9/2000 , blz 30577

Kruispuntbank van de wetgeving