S. 2-475 Dossierfiche K. 50-666

Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europese Parlement
Regering G. Verhofstadt I  

wijze van stemming
plaatsvervanger
Europese verkiezing
verdeling van de stemmen
gemeenteraadsverkiezing
kandidaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-666/1 Wetsontwerp 23/5/2000
K. 50-666/2 Amendement 7/6/2000
K. 50-666/3 Verslag namens de commissie 13/6/2000
2-475/1 2-475/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 15/6/2000
K. 50-666/4 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/6/2000
K. 50-666/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/6/2000
2-475/2 2-475/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 21/6/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
23/5/2000   Indiening Doc. K. 50-666/1
13/6/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-666/3
15/6/2000   Bespreking
Handelingen nr. 61, p. 35-49 + p. 57
15/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+104/-10/o11)
Handelingen nr. 61, p. 57-58
Doc. K. 50-666/5
15/6/2000   Aanneming zonder amendering
8/6/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/10 2-82/10 (PDF)
8/6/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/10 2-82/10 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
15/6/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-475/1 2-475/1 (PDF)
21/6/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-475/2 2-475/2 (PDF)
21/6/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/6/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/6/2000   Bekrachtiging en afkondiging
14/7/2000   Bekendmaking (24660-24664)
4/8/2000   Erratum (26801-26802)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/6/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 16/6/2000 0 20/6/2000
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/6/2000 5 20/6/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 16/6/2000 0
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/6/2000 14/7/2000 , blz 24660-24664
Errata
Op 4/8/2000 , blz 26801-26802

Kruispuntbank van de wetgeving