S. 2-47 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot oprichting van een fonds tot schadeloosstelling van de slachtoffers van de afbraak van weekendverblijven
Wim Verreycken   

Nationale Loterij
illegale constructie
beschermd gebied
voorschriften voor de stedenbouw
kamperen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-47/1 2-47/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 7/10/1999
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/9/1999   Indiening Doc. 2-47/1 2-47/1 (PDF)
14/10/1999   Inoverwegingneming
14/10/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/10/1999   Verzending naar commissie
27/10/1999   Inschrijving op agenda
27/10/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Frank Creyelman
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
In behandeling 27/10/1999

Kruispuntbank van de wetgeving