S. 2-467 Dossierfiche K. 50-604

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten
Regering G. Verhofstadt I  

toegang tot de informatie
officieel document
nationale uitvoeringsmaatregel
milieubeleid
openbaarheid van het bestuur

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-604/1 Wetsontwerp 26/4/2000
K. 50-604/2 Verslag namens de commissie 2/6/2000
K. 50-604/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/6/2000
2-467/1 2-467/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 9/6/2000
2-467/2 2-467/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 15/6/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
26/4/2000   Indiening Doc. K. 50-604/1
2/6/2000   Aanneming in commissie (technische correcties) Doc. K. 50-604/2
8/6/2000   Bespreking
Handelingen nr. 60, p. 25-26
8/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-0/o17)
Handelingen nr. 60, p. 39
Doc. K. 50-604/3
8/6/2000   Aanneming zonder amendering
24/5/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/9 2-82/9 (PDF)
24/5/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/9 2-82/9 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
9/6/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-467/1 2-467/1 (PDF)
15/6/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-467/2 2-467/2 (PDF)
15/6/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/6/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/6/2000   Bekrachtiging en afkondiging
15/7/2000   Bekendmaking (24788-24789)
23/8/2000   Erratum (28293)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/6/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/6/2000 5 14/6/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/6/2000 0 14/6/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 10/6/2000 0
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/6/2000 15/7/2000 , blz 24788-24789
Errata
Op 23/8/2000 , blz 28293

Kruispuntbank van de wetgeving