S. 2-466 Dossierfiche K. 50-560

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie
Regering G. Verhofstadt I  

kerncentrale
kernongeval
civiele aansprakelijkheid
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-560/1 Wetsontwerp 3/4/2000
K. 50-560/2 Verslag namens de commissie 24/5/2000
K. 50-560/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/6/2000
2-466/1 2-466/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 9/6/2000
2-466/2 2-466/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/6/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/4/2000   Indiening Doc. K. 50-560/1
24/5/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-560/2
8/6/2000   Bespreking
Handelingen nr. 60, p. 22-25
8/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-7/o42)
Handelingen nr. 60, p. 38-39
Doc. K. 50-560/3
8/6/2000   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
9/6/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-466/1 2-466/1 (PDF)
27/6/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-466/2 2-466/2 (PDF)
27/6/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/6/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/7/2000   Bekrachtiging en afkondiging
4/10/2000   Bekendmaking (33710-33711)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/6/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/6/2000 15 26/6/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/6/2000 0 26/6/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/7/2000 4/10/2000 , blz 33710-33711

Kruispuntbank van de wetgeving