S. 2-465 Dossierfiche K. 50-1141

Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en de mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten
Regering G. Verhofstadt I  

politieke vertegenwoordiging
herziening van de grondwet
gelijke behandeling van man en vrouw
mandaat
regering
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
gemeente
provincie
gemengd bedrijf
verkiezing
raad van ministers
gemeentelijk publiekrechtelijk lichaam
rechten van de vrouw
participatie van vrouwen
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-465/1 2-465/1 (PDF) Herziening van de grondwet 8/6/2000
2-465/2 2-465/2 (PDF) Amendementen 6/12/2000
2-465/3 2-465/3 (PDF) Amendementen 15/2/2001
2-465/4 2-465/4 (PDF) Verslag namens de commissie 6/3/2001
2-465/5 2-465/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/3/2001
K. 50-1141/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/3/2001
K. 50-1141/2 Amendement 27/11/2001
K. 50-1141/3 Amendement 12/12/2001
K. 50-1141/4 Amendementen 8/1/2002
K. 50-1141/5 Verslag namens de commissie 18/1/2002
K. 50-1141/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/1/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/6/2000   Indiening Doc. 2-465/1 2-465/1 (PDF)
8/6/2000   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
1/3/2001   Inschrijving op agenda
8/3/2001   Algemene bespreking Hand. 2-100 Hand. 2-100 (PDF)
8/3/2001   Stemming artikel 10
Stemming over het voorstel van tekst tot aanvulling van art. 10 (56/0/0) (Eenparig)
8/3/2001   Stemming artikel 11bis
Stemming over het voorstel van tekst tot invoeging van een art. 11bis (50/0/5)
8/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur
Geen stemming over het geheel.
Hand. 2-100 Hand. 2-100 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/6/2000   Verzending naar commissie
23/11/2000   Inschrijving op agenda
23/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet, Nathalie de T' Serclaes
23/11/2000   Bespreking
23/11/2000   Regeling der werkzaamheden
7/12/2000   Inschrijving op agenda
7/12/2000   Hoorzitting met de professoren P. Lemmens (KULeuven), M. Uyttendaele (ULB) en M. Verdussen (UCL)
7/12/2000   Bespreking van het schriftelijk advies van professor J. Velaers (UA)
18/1/2001   Inschrijving op agenda
18/1/2001   Regeling der werkzaamheden
1/2/2001   Inschrijving op agenda
1/2/2001   Bespreking
8/2/2001   Inschrijving op agenda
8/2/2001   Bespreking
15/2/2001   Inschrijving op agenda
15/2/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
15/2/2001   Aanneming na amendering
6/3/2001   Inschrijving op agenda
6/3/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
6/3/2001   Tekst aangenomen
  [K2] Behandeling door Kamer
8/3/2001   Overzending
Splitsing van de tekst in de Kamer : art.11bis zie 50-1141; art.10 zie 50-1140
Doc. K. 50-1141/1
18/1/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1140/2
23/1/2002   Bespreking
Integraaal verslag nr. 200, p. 1-28
24/1/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 201, p. 58-59
24/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o15)
Integraal verslag nr. 201, p. 59
Hand. 2-175 Hand. 2-175 (PDF)
Doc. K. 50-1141/6
24/1/2002   Aanneming zonder amendering
24/1/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/2/2002   Bekrachtiging en afkondiging
26/2/2002   Bekendmaking (7343-7344)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 8/3/2001
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 23/11/2000, 7/12/2000, 18/1/2001, 1/2/2001, 8/2/2001, 15/2/2001, 6/3/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/1/2002, 24/1/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/2/2002 26/2/2002, blz 7343-7344