S. 2-461 Dossierfiche K. 50-716

Het federaal veiligheids- en detentieplan
commissie voor de Justitie  

criminaliteit
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
hormoon
strafgevangenis
maatschappelijk of themadebat
jeugdcriminaliteit
huisdier
openbaar ministerie
slachtoffer
toegang tot de rechtspleging
privťdetective
fraude
rechterlijk beroep
eigendomsdelict
voorwaardelijke invrijheidstelling
milieudelict
voltrekking van de straf
beveiliging en bewaking
judiciŽle hervorming
fiscaal delict
openbare veiligheid
zwarte handel
seksueel misdrijf
huiselijk geweld
slachtofferhulp
Myria
misdaadbestrijding
telefoon- en briefgeheim
mensenhandel
geldboete
openbaar vervoer
getuigenbescherming
opname in psychiatrische kliniek
computercriminaliteit
penitentiair recht
georganiseerde misdaad
bedelarij
wapenhandel
magistraat
strafprocedure
geweld
sportmanifestatie
religieuze sekte
economische steun
rechtspraak voor minderjarigen
politie
wetenschappelijk onderzoek
verkeersveiligheid
politiŽle samenwerking (EU)
griffies en parketten
gemeente
ongeval bij het vervoer
vervangende straf
verbeurdverklaring van goederen
rechtsbijstand
diefstal
politiŽle samenwerking
corruptie
strafrecht
fraude ten nadele van de EU
Unia
gerechtelijke achterstand
economisch delict
illegale migratie
handel in verdovende middelen
getuigenverklaring
boetvaardige
metropool
drugverslaving
internationale samenwerking
criminologie
belastingfraude
misdaad tegen de personen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-461/1 2-461/1 (PDF) Divers 13/6/2000
K. 50-716/2 Verslag namens de commissie 22/6/2000
K. 50-716/3 Divers 28/6/2000
K. 50-716/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering 29/6/2000
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
7/6/2000   Indiening Doc. 2-461/1 2-461/1 (PDF)
7/6/2000   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
7/6/2000   Verzending naar commissie
7/6/2000   Inschrijving op agenda
7/6/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt, Hugo Vandenberghe
7/6/2000   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
7/6/2000   Bespreking
  [K2] Behandeling door Kamer
13/6/2000   Indiening Doc. 2-461/1 2-461/1 (PDF)
22/6/2000   Indiening moties in commissie Doc. K. 50-716/2
29/6/2000   Bespreking
Handelingen nr. 65, p. 19-65
29/6/2000   Indiening resoluties
Handelingen nr. 65, p. 65
Doc. K. 50-716/3
29/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur
over 4 resoluties ; Handelingen nr. 65, p. 70-71
Doc. K. 50-716/4
29/6/2000   Aanneming zonder amendering
29/6/2000   Einde behandeling
10/4/2003   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
In behandeling 7/6/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd 29/6/2000

Kruispuntbank van de wetgeving