S. 2-460 Dossierfiche K. 50-944

Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 23 juni 1993, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 28 juni 1974
Regering G. Verhofstadt I  

belastingvlucht
Malta
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
belastingovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-460/1 2-460/1 (PDF) Wetsontwerp 6/6/2000
2-460/2 2-460/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/10/2000
2-460/3 2-460/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/10/2000
K. 50-944/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/11/2000
K. 50-944/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/12/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/6/2000   Indiening Doc. 2-460/1 2-460/1 (PDF)
6/6/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/10/2000   Inschrijving op agenda
9/11/2000   Algemene bespreking Hand. 2-76 Hand. 2-76 (PDF)
9/11/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-76 Hand. 2-76 (PDF)
9/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o0) Hand. 2-76 Hand. 2-76 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/6/2000   Verzending naar commissie
24/10/2000   Inschrijving op agenda
24/10/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
24/10/2000   Bespreking
24/10/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/10/2000   Aanneming zonder amendering
24/10/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-460/2 2-460/2 (PDF)
24/10/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-460/3 2-460/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/11/2000   Overzending Doc. K. 50-944/1
5/12/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 206
14/12/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 92, p. 26
14/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 92, p. 46-47
Doc. K. 50-944/2
14/12/2000   Aanneming zonder amendering
14/12/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/3/2001   Bekrachtiging en afkondiging
20/2/2003   Bekendmaking (8437-8442)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/11/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/10/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/12/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/3/2001 20/2/2003 , blz 8437-8442

Kruispuntbank van de wetgeving