S. 2-46 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij
Wim Verreycken   

kinderbescherming
Nationale Loterij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-46/1 2-46/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/9/1999
2-46/2 2-46/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/9/1999   Indiening Doc. 2-46/1 2-46/1 (PDF)
14/10/1999   Inoverwegingneming
14/10/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/3/2002   Inschrijving op agenda
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/10/1999   Verzending naar commissie
27/10/1999   Inschrijving op agenda
27/10/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Frank Creyelman
20/2/2002   Inschrijving op agenda
20/2/2002   Hoorzitting De heer E. Marique, voorzitter van de Kansspelcommissie, en de heer Ph. Vlaemminck, deskundige.
20/2/2002   Gedachtewisseling
6/3/2002   Inschrijving op agenda
6/3/2002   Bespreking
6/3/2002   Vervallen
Vervallen ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 2-1003/1
28/3/2002   Vervalt
Zie nr. 2-1003
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Vervallen 27/10/1999, 20/2/2002, 6/3/2002

Kruispuntbank van de wetgeving