S. 2-453 Dossierfiche K. 50-583

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
Regering G. Verhofstadt I  

Internationale Telecommunicatie Unie
overheidsbedrijf
eerbiediging van het privť-leven
geneeskundige noodhulp
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
harmonisatie van de normen
nationale uitvoeringsmaatregel
Europese norm
postdienst
universele dienst
telecommunicatie
televisie
politie
eerste hulp
telecommunicatiemateriaal
teledistributie
marktliberalisatie
technische norm
radiotoestel
audiovisueel materiaal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-583/1 Wetsontwerp 17/4/2000
K. 50-583/2 Amendementen 10/5/2000
K. 50-583/3 Amendementen 17/5/2000
K. 50-583/4 Amendementen 23/5/2000
K. 50-583/5 Amendementen 24/5/2000
K. 50-583/6 Verslag namens de commissie 25/5/2000
K. 50-583/7 Tekst aangenomen door de commissie 25/5/2000
K. 50-583/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/5/2000
2-453/1 2-453/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/5/2000
2-453/2 2-453/2 (PDF) Amendementen 20/6/2000
2-453/3 2-453/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/6/2000
2-453/4 2-453/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 20/6/2000
2-453/5 2-453/5 (PDF) Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/6/2000
2-453/6 2-453/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 29/6/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
17/4/2000   Indiening Doc. K. 50-583/1
25/5/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-583/6
25/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 58, p. 23-28
25/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+144/-0/o1)
Handelingen nr. 58, p. 34
Doc. K. 50-583/8
25/5/2000   Aanneming na amendering door commissie
11/5/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/8 2-82/8 (PDF)
11/5/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/8 2-82/8 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
26/5/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-453/1 2-453/1 (PDF)
31/5/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 26 dd 31.5.2000
31/5/2000   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/6/2000   Inschrijving op agenda
28/6/2000   Amendement heringediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-453/5 2-453/5 (PDF)
29/6/2000   Algemene bespreking Hand. 2-58 Hand. 2-58 (PDF)
29/6/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-58 Hand. 2-58 (PDF)
29/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o1)
Tekst verbeterd
Hand. 2-59 Hand. 2-59 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
31/5/2000   Verzending naar commissie
20/6/2000   Inschrijving op agenda
20/6/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Santkin
20/6/2000   Bespreking
20/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
20/6/2000   Aanneming zonder amendering
20/6/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-453/3 2-453/3 (PDF)
20/6/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-453/4 2-453/4 (PDF)
29/6/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/7/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/7/2000   Bekrachtiging en afkondiging
13/7/2000   Bekendmaking (24555-24561)
5/10/2000   Erratum (33846)
7/11/2000   Erratum (36875-36876)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 25/5/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/6/2000
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/6/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/5/2000 5 31/5/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 27/5/2000 5 31/5/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 26 dd 31.5.2000
Onderzoekstermijn (S1) 1/6/2000 30 30/6/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 1/6/2000 30 30/6/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/7/2000 13/7/2000 , blz 24555-24561
Errata
Op 5/10/2000 , blz 33846
Op 7/11/2000 , blz 36875-36876

Kruispuntbank van de wetgeving