S. 2-449 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek
Frans Lozie   

indeling in kiesdistricten
rechtstreeks gekozen kamer
landelijke verkiezing
zetelverdeling
gelijke behandeling van man en vrouw
kiesrecht
stemplicht
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-449/1 2-449/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/5/2000
2-449/2 2-449/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/11/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/5/2000   Indiening Doc. 2-449/1 2-449/1 (PDF)
8/6/2000   Inoverwegingneming
8/6/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/10/2002   Inschrijving op agenda
7/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-238 Hand. 2-238 (PDF)
7/11/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-239 Hand. 2-239 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/6/2000   Verzending naar commissie
6/11/2001   Inschrijving op agenda
6/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
6/11/2001   Inleidende uiteenzetting
20/11/2001   Inschrijving op agenda
20/11/2001   Uitgesteld
8/10/2002   Inschrijving op agenda
8/10/2002   Bespreking
14/10/2002   Inschrijving op agenda
14/10/2002   Bespreking
15/10/2002   Inschrijving op agenda
15/10/2002   Bespreking
22/10/2002   Inschrijving op agenda
22/10/2002   Vervallen
Vervallen ten gevolge van de aanneming van de wetsontwerpen nrs. 2-1280/1 en 2-1281/1
5/11/2002   Inschrijving op agenda
5/11/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
7/11/2002   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 7/11/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen 6/11/2001, 8/10/2002, 14/10/2002, 15/10/2002, 5/11/2002

Kruispuntbank van de wetgeving