S. 2-448 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake mobiliteit
commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden  

verkeersregels
verhuur van voertuigen
doorvoer
strafsanctie
maatschappelijk of themadebat
belastingbeleid
vervoerskosten
spoorwegnet
voertuigenbelasting
schoolvervoer
vervoerscapaciteit
milieubescherming
internationaal vervoer
stedenbouw
slachtoffer
snelvervoer
gemeenschappelijk vervoer
motorbrandstof
carpooling
pendel
vervoerbeleid
veiligheid van het vervoer
gecombineerd vervoer
duurzame mobiliteit
politiecontrole
automobiel
goederenvervoer
vervoer per spoor
parkeerterrein
wegenbouw
fietspad
Europese norm
sociale rechten
organisatie van het vervoer
werk op afstand
individueel vervoer
wegvervoer
vervoer over binnenwateren
bestrijding van de verontreiniging
vervoermiddel
technische keuring
wegverkeer
wegennet
telematica
bedrijfsvoertuig
allergie
transportinfrastructuur
rijbewijs
bestuurder
verkeersveiligheid
fiscale stimulans
lichamelijk geweld
elektronische handel
ongeval bij het vervoer
tweewielig voertuig
diefstal
lading
ruimtelijke ordening
motie van het Parlement
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
luchthaven
automobieluitrusting
hergebruik van afvalstoffen
BTW-tarief
binnenlands vervoer
duurzame ontwikkeling
reizigersvervoer
veiligheidsinrichting
luchtverontreiniging
bebakening
verkeersopleiding
belastingaftrek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-448/1 2-448/1 (PDF) Verslag namens de commissie 23/5/2001
2-448/2 2-448/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/5/2001
2-448/3 2-448/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 5/6/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/3/2000   Indiening
15/3/2000   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
31/5/2001   Inschrijving op agenda
5/6/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-448/3 2-448/3 (PDF)
6/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-120 Hand. 2-120 (PDF)
7/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o11) Hand. 2-122 Hand. 2-122 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/3/2000   Verzending naar commissie
15/3/2000   Inschrijving op agenda
15/3/2000   Regeling der werkzaamheden
26/4/2000   Inschrijving op agenda
26/4/2000   Regeling der werkzaamheden
17/5/2000   Inschrijving op agenda
17/5/2000   Hoorzitting met de heer Bram Dousselaere (Bond Trein-, Tram- en Busgebruikers)
17/5/2000   Hoorzitting met de heer Jan Verschooren (Fietsersbond)
23/5/2000   Inschrijving op agenda
23/5/2000   Hoorzitting met de heer Joeri De Valck, project engineer Information Technology
23/5/2000   Hoorzitting met de heer Cor Dierckx, raadgever van de mobiliteitscel van de Vlaamse Gemeenschap
23/5/2000   Gedachtewisseling
24/5/2000   Inschrijving op agenda
24/5/2000   Hoorzitting met de heer Laconte, voorzitter van de "Foundation for the Urban Environment"
24/5/2000   Hoorzitting met de heer Delsaux, adviseur bij het departement economie van het VBO
24/5/2000   Gedachtewisseling
24/5/2000   Hoorzitting met professor dr. Gust Blauwens, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen - Ufsia
24/5/2000   Hoorzitting met de heer Hugues Duch‚teau, afgevaardigd-bestuurder van de N.V. Stratec
24/5/2000   Hoorzitting met de heer Romain Potť, verkeersdeskundige
24/5/2000   Gedachtewisseling
31/5/2000   Inschrijving op agenda
31/5/2000   Hoorzitting met professor G. Allaert (Faculteit Toegepaste Wetenschappen van de RUG)
31/5/2000   Gedachtewisseling
14/6/2000   Inschrijving op agenda
14/6/2000   Hoorzitting met : - de heer H. Courtois, directeur-generaal, Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur, Ministerie van Verkeer en Infrastructuur; - de heer P. Forton, directeur-generaal, Bestuur van het Vervoer te Land, Ministerie van Verkeer en Infrastru
14/6/2000   Gedachtewisseling
21/6/2000   Inschrijving op agenda
21/6/2000   Hoorzitting met : - de heer Philippe Matthis, directeur van de haven van Brussel; - mevrouw Nadine Gouzťe, coŲrdinator Task Force, Planbureau.
21/6/2000   Gedachtewisseling
21/6/2000   Inschrijving op agenda
21/6/2000   Hoorzitting met de heer Vincent Bourlard, NMBS.
21/6/2000   Gedachtewisseling
28/6/2000   Inschrijving op agenda
28/6/2000   Uitgesteld
11/10/2000   Inschrijving op agenda
11/10/2000   Oprichting werkgroep
De commissie beslist een werkgroep "Mobiliteit" op te richten. Samenstelling : Leden VLD : Didier Ramoudt, CVP : Ludwig Caluwť, PS : N., PRL FDF MCC : N., SP : Guy Moens, Ecolo : Jacky Morael, Agalev : Johan Malcorps, PSC : Magdeleine Willame-Boonen
11/10/2000   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Mobiliteit" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
8/11/2000   Inschrijving op agenda
(samen met de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van de Kamer van volksvertegenwoordigers)
8/11/2000   Hoorzitting met de heer F. Herbert, secretaris-generaal van de v.z.w. "Ouders van Verongelukte Kinderen".
8/11/2000   Gedachtewisseling
(samen met de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van de Kamer van volksvertegenwoordigers)
21/3/2001   Inschrijving op agenda
21/3/2001   Bespreking van de algemene resolutie over mobiliteit.
28/3/2001   Inschrijving op agenda
28/3/2001   Voortzetting van de bespreking van de algemene resolutie over de mobiliteit
28/3/2001   Inschrijving op agenda
28/3/2001   Aanneming van een voorstel van resolutie
Een voorstel van resolutie inzake mobiliteit is aangenomen met 8 stemmen bij 1 onthouding.
23/5/2001   Inschrijving op agenda
  Werkgroep "Mobiliteit" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
11/10/2000   Verzending naar werkgroep
19/10/2000   Inschrijving op agenda
19/10/2000   Benoeming voorzitter
De heer Didier Ramoudt is benoemd tot voorzitter van de werkgroep.
19/10/2000   Bespreking
19/10/2000   Regeling van de werkzaamheden
9/11/2000   Inschrijving op agenda
9/11/2000   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
23/11/2000   Inschrijving op agenda
23/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
23/11/2000   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
30/11/2000   Inschrijving op agenda
30/11/2000   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
7/12/2000   Inschrijving op agenda
7/12/2000   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
11/1/2001   Inschrijving op agenda
11/1/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
25/1/2001   Inschrijving op agenda
25/1/2001   Hoorzitting met : - de heer M. Damar, Voorzitter van de Raad van Bestuur; - de heer A. Martens, Bestuurder-adjunct-directeur-generaal; - de heer L. Pardon, Bestuurder-directeur; - de heer V. Bourlard, Bestuurder-directeur; - de heer M. Bovy, Bestuurde
over de NMBS
25/1/2001   Bespreking
8/2/2001   Inschrijving op agenda
8/2/2001   Hoorzitting met : - mevrouw V. Illegems, vakgroep bedrijfseconomie VUB, over de problematiek van het telewerken; - majoor B. Van Wabeke, Federale Politie, over de controles op de weg in al zijn aspecten.
8/2/2001   Bespreking
15/2/2001   Inschrijving op agenda
15/2/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
22/2/2001   Inschrijving op agenda
22/2/2001   Hoorzitting Mevrouw I. Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer.
22/2/2001   Bespreking
6/3/2001   Inschrijving op agenda
6/3/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
6/3/2001   Inschrijving op agenda
6/3/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
8/3/2001   Inschrijving op agenda
8/3/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
9/3/2001   Inschrijving op agenda
9/3/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
9/3/2001   Inschrijving op agenda
9/3/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
14/3/2001   Inschrijving op agenda
14/3/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
21/3/2001   Inschrijving op agenda
21/3/2001   Bespreking van de resolutie over de NMBS
21/3/2001   De werkgroep heeft beslist haar werkzaamheden te beŽindigen
7/6/2001   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/6/2001, 7/6/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 15/3/2000, 26/4/2000, 17/5/2000, 23/5/2000, 24/5/2000, 31/5/2000, 14/6/2000, 21/6/2000, 11/10/2000, 8/11/2000, 23/5/2001
Werkgroep "Mobiliteit" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
In behandeling 11/10/2000, 19/10/2000, 9/11/2000, 23/11/2000, 30/11/2000, 7/12/2000, 11/1/2001, 25/1/2001, 8/2/2001, 15/2/2001, 22/2/2001, 6/3/2001, 8/3/2001, 9/3/2001, 14/3/2001

Kruispuntbank van de wetgeving