S. 2-443 Dossierfiche K. 50-438

Wetsontwerp tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Regering G. Verhofstadt I  

douane
beroep in administratieve zaken
nationale uitvoeringsmaatregel
inkomstenbelasting
accijns
douaneregelingen
klacht inzake bestuurlijke geschillen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-438/1 Wetsontwerp 10/2/2000
K. 50-438/2 Amendementen 25/4/2000
K. 50-438/3 Verslag namens de commissie 12/5/2000
K. 50-438/4 Tekst aangenomen door de commissie 12/5/2000
K. 50-438/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/5/2000
2-443/1 2-443/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 19/5/2000
2-443/2 2-443/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/6/2000
2-443/3 2-443/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/6/2000
2-443/4 2-443/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 22/6/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/2/2000   Indiening Doc. K. 50-438/1
12/5/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-438/3
18/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 57, p. 23
18/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 57, p. 30
Doc. K. 50-438/5
18/5/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
19/5/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-443/1 2-443/1 (PDF)
5/6/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 27, dd 5.6.2000
5/6/2000   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/6/2000   Inschrijving op agenda
21/6/2000   Algemene bespreking Hand. 2-56 Hand. 2-56 (PDF)
22/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 2-57 Hand. 2-57 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/6/2000   Verzending naar commissie
13/6/2000   Inschrijving op agenda
13/6/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Moens
13/6/2000   Bespreking
13/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1)
13/6/2000   Aanneming zonder amendering
13/6/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-443/2 2-443/2 (PDF)
13/6/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-443/3 2-443/3 (PDF)
22/6/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/6/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/6/2000   Bekrachtiging en afkondiging
12/8/2000   Bekendmaking (27650-27652)
26/8/2000   Erratum (29177)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/5/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/6/2000, 22/6/2000
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/6/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/5/2000 15 5/6/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 27, dd 5.6.2000
Onderzoekstermijn (S1) 6/6/2000 60 24/10/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/6/2000 12/8/2000 , blz 27650-27652
Errata
Op 26/8/2000 , blz 29177

Kruispuntbank van de wetgeving