S. 2-439 Dossierfiche K. 50-694

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten
Armand De Decker    Jean-Marie Dedecker    Hugo Vandenberghe    Anne-Marie Lizin    Marc Hordies   

verslag over de werkzaamheden
Vaste ComitÚs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-439/1 2-439/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/5/2000
2-439/2 2-439/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/5/2000
2-439/3 2-439/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/5/2000
K. 50-694/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 31/5/2000
2-439/4 2-439/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 31/5/2000
K. 50-694/2 Tekst verbeterd door de commissie 13/6/2000
K. 50-694/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/6/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/5/2000   Indiening Doc. 2-439/1 2-439/1 (PDF)
18/5/2000   Inoverwegingneming
18/5/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/5/2000   Inschrijving op agenda
31/5/2000   Algemene bespreking Hand. 2-50 Hand. 2-50 (PDF)
31/5/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-50 Hand. 2-50 (PDF)
31/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o4) Hand. 2-50 Hand. 2-50 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/5/2000   Verzending naar commissie
23/5/2000   Inschrijving op agenda
23/5/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie
23/5/2000   Bespreking
23/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1)
23/5/2000   Aanneming zonder amendering
23/5/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-439/2 2-439/2 (PDF)
23/5/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-439/3 2-439/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
31/5/2000   Overzending Doc. K. 50-694/1
7/6/2000   Aanneming in commissie ( verbeteringen, zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 131
Doc. K. 50-694/2
22/6/2000   Bespreking
Handelingen nr. 63, p. 34
22/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o17)
Verbeteringen ; Handelingen nr. 63, p. 51-52
Doc. K. 50-694/3
22/6/2000   Aanneming zonder amendering
22/6/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2000   Bekrachtiging en afkondiging
1/8/2000   Bekendmaking (26341-26343)
5/8/2000   Erratum (27082)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 31/5/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/5/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/6/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2000 1/8/2000 , blz 26341-26343
Errata
Op 5/8/2000 , blz 27082

Kruispuntbank van de wetgeving