S. 2-436 Dossierfiche                  

De modernisering van de federale openbare besturen
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

ambtenarenvakbond
loon
betrekking tussen overheid en burger
SELOR
ambtenaar
depolitisering
overheidsapparaat
minister
referendum
statuut van de ambtenaar
personeel op contractbasis
maatschappelijk of themadebat
administratieve formaliteit
overheidsadministratie
administratieve hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-436/1 2-436/1 (PDF) Verslag namens de commissie 12/7/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/5/2000   Indiening Doc. 2-436/1 2-436/1 (PDF)
16/5/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/7/2000   Inschrijving op agenda
19/7/2000   Algemene bespreking Hand. 2-65 Hand. 2-65 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/5/2000   Verzending naar commissie
16/5/2000   Inschrijving op agenda
16/5/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
16/5/2000   Hoorzitting met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
Organisatie van een publieke bevraging
16/5/2000   Gedachtewisseling
23/5/2000   Inschrijving op agenda
23/5/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
23/5/2000   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de representatieve overheidsvakbonden
23/5/2000   Gedachtewisseling
30/5/2000   Inschrijving op agenda
30/5/2000   Hoorzitting met de heer Luc Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
12/7/2000   Inschrijving op agenda
12/7/2000   Aanneming van de besluiten
De besluiten van de commissie zijn aangenomen met 7 stemmen bij 5 onthoudingen
12/7/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 2-436/1 2-436/1 (PDF)
10/4/2003   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 19/7/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/5/2000, 23/5/2000, 30/5/2000, 12/7/2000

Kruispuntbank van de wetgeving