S. 2-432 Dossierfiche K. 50-575

Wetsontwerp betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
Regering G. Verhofstadt I  

euro
wetgeving
delegatie van bevoegdheid
geldboete
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-575/1 Wetsontwerp 7/4/2000
K. 50-575/2 Amendement 25/4/2000
K. 50-575/3 Verslag namens de commissie 5/5/2000
K. 50-575/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/5/2000
2-432/1 2-432/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/5/2000
2-432/2 2-432/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 30/5/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/4/2000   Indiening Doc. K. 50-575/1
5/5/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-573/2
10/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 55, p. 27-29
11/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 56, p. 39-40
11/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-0/o47)
Handelingen nr. 56, p. 40
Hand. 2-45 Hand. 2-45 (PDF)
Doc. K. 50-575/4
11/5/2000   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
12/5/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-432/1 2-432/1 (PDF)
30/5/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-432/2 2-432/2 (PDF)
30/5/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
31/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/6/2000   Bekrachtiging en afkondiging
29/7/2000   Bekendmaking (26213-26215)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/5/2000, 11/5/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/5/2000 15 29/5/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 13/5/2000 0 29/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/6/2000 29/7/2000 , blz 26213-26215

Kruispuntbank van de wetgeving