S. 2-430 Dossierfiche K. 50-573

Wetsontwerp betreffende de vereiste decimalisering voor de invoering van de euro in de computerprogramma's van de overheid en voor de prijsaanduiding op metrologische toestellen
Regering G. Verhofstadt I  

metrologie
toepassing van informatica
computerprogramma
prijsaanduiding
euro
etiketteren
meetapparaat
overheidsadministratie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-573/1 Wetsontwerp 7/4/2000
K. 50-573/2 Verslag namens de commissie 5/5/2000
K. 50-573/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/5/2000
2-430/1 2-430/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/5/2000
2-430/2 2-430/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 30/5/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/4/2000   Indiening Doc. K. 50-573/1
5/5/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-573/2
10/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 55, p. 27-29
11/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 56, p. 38-39
Doc. K. 50-573/3
11/5/2000   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
12/5/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-430/1 2-430/1 (PDF)
30/5/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-430/2 2-430/2 (PDF)
30/5/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
31/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/7/2000   Bekrachtiging en afkondiging
29/7/2000   Bekendmaking (26217-26218)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/5/2000, 11/5/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/5/2000 15 29/5/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 13/5/2000 0 29/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/7/2000 29/7/2000 , blz 26217-26218

Kruispuntbank van de wetgeving