S. 2-429 Dossierfiche K. 50-393

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 345 van de nieuwe gemeentewet en artikel 86 van de gemeentekieswet
Alfons Borginon   Marcel Bartholomeeussen   Marc Van Peel   Fauzaya Talhaoui   Hugo Coveliers  

EU-onderdaan
plaatselijke overheid
gemeentelijk publiekrechtelijk lichaam
ambtenaar
gemeente
stemrecht
gemeenteraadsverkiezing
tuchtprocedure
Europees staatsburgerschap
verkiesbaarheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-393/1 Wetsvoorstel 19/1/2000
K. 50-393/2 Verslag namens de commissie 9/3/2000
K. 50-393/3 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 23/3/2000
K. 50-393/4 Amendementen 5/4/2000
K. 50-393/5 Aanvullend verslag 5/5/2000
K. 50-393/6 Tekst aangenomen door de commissie 5/5/2000
K. 50-393/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/5/2000
2-429/1 2-429/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/5/2000
2-429/2 2-429/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 30/5/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/1/2000   Indiening Doc. K. 50-393/1
27/1/2000   Inoverwegingneming
9/3/2000   Aangenomen in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-393/2
23/3/2000   Bespreking
Handelingen nr. 49, p. 24-27
23/3/2000   Terugzending naar commissie
Handelingen nr. 49, p. 27
5/5/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-393/5
10/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 55, p. 25-27
11/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-12/o0)
Handelingen nr. 56, p. 38
Doc. K. 50-393/7
11/5/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
12/5/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-429/1 2-429/1 (PDF)
30/5/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-429/2 2-429/2 (PDF)
30/5/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
31/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/6/2000   Bekrachtiging en afkondiging
11/7/2000   Bekendmaking (24277-24278)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/3/2000, 10/5/2000, 11/5/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/5/2000 15 29/5/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 13/5/2000 0 29/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/6/2000 11/7/2000 , blz 24277-24278

Kruispuntbank van de wetgeving