S. 2-428 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van een overlevingspensioen en een uitkering wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid
René Thissen   

invaliditeitsverzekering
cumulatie van inkomsten
uitkering aan nabestaanden
ziekteverzekering
zelfstandig beroep
werkloosheidsverzekering
pensioenregeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-428/1 2-428/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/5/2000
2-428/2 2-428/2 (PDF) Amendementen 29/1/2003
2-428/3 2-428/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/2/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/5/2000   Indiening Doc. 2-428/1 2-428/1 (PDF)
6/7/2000   Inoverwegingneming
6/7/2000   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
5/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Stemming over het geheel: verworpen (+43/-12/o0) Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/7/2000   Verzending naar commissie
25/10/2000   Inschrijving op agenda
25/10/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans
29/11/2000   Inschrijving op agenda
29/11/2000   Bespreking
15/1/2003   Inschrijving op agenda
15/1/2003   Bespreking
29/1/2003   Inschrijving op agenda
29/1/2003   Stemming over het geheel: verworpen (+3/-8/o2)
29/1/2003   Verwerping
19/2/2003   Inschrijving op agenda
19/2/2003   Goedkeuring verslag
goedgekeurd met 7 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 2-428/3 2-428/3 (PDF)
13/3/2003   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 13/3/2003
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 13/3/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Verworpen 25/10/2000, 29/11/2000, 15/1/2003, 29/1/2003, 19/2/2003

Kruispuntbank van de wetgeving