S. 2-423 Dossierfiche K. 50-41

Wetsontwerp tot opheffing van artikel 150, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering
Geert Bourgeois  

strafprocedure
rechtsmiddel
rechten van de verdediging
strafrechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-41/1 Wetsvoorstel 4/8/1999
K. 50-41/2 Verslag namens de commissie 19/4/2000
K. 50-41/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/5/2000
2-423/1 2-423/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/5/2000
2-423/2 2-423/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/5/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/8/1999   Indiening Doc. K. 50-41/1
14/10/1999   Inoverwegingneming
19/4/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-41/2
3/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 53, p. 18
4/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 54, p. 42
Doc. K. 50-41/3
4/5/2000   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
5/5/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-423/1 2-423/1 (PDF)
23/5/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-423/2 2-423/2 (PDF)
23/5/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/5/2000   Bekrachtiging en afkondiging
2/12/2000   Bekendmaking (40488)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/5/2000, 4/5/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/5/2000 15 22/5/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/5/2000 0 22/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/5/2000 2/12/2000 , blz 40488

Kruispuntbank van de wetgeving