S. 2-421 Dossierfiche K. 50-410

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiŽle bepalingen
Regering G. Verhofstadt I  

valuta
financiŽle administratie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-410/1 Wetsontwerp 26/1/2000
K. 50-410/2 Verslag namens de commissie 25/4/2000
K. 50-410/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/5/2000
2-421/1 2-421/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/5/2000
2-421/2 2-421/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/5/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/1/2000   Indiening Doc. K. 50-410/1
25/4/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-410/2
3/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 53, p. 6
4/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o17)
Handelingen nr. 54, p. 41-42
Doc. K. 50-410/3
4/5/2000   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
5/5/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-421/1 2-421/1 (PDF)
23/5/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-421/2 2-421/2 (PDF)
23/5/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/6/2000   Bekrachtiging en afkondiging
20/9/2000   Bekendmaking (31856)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/5/2000, 4/5/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/5/2000 15 22/5/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/5/2000 0 22/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/6/2000 20/9/2000 , blz 31856

Kruispuntbank van de wetgeving