S. 2-413 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening
Mimi Kestelijn-Sierens    Didier Ramoudt    Paul De Grauwe   

openingstijd van een winkel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-413/1 2-413/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/4/2000
2-413/2 2-413/2 (PDF) Amendement 20/3/2001
2-413/3 2-413/3 (PDF) Amendement 28/3/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/4/2000   Indiening Doc. 2-413/1 2-413/1 (PDF)
18/5/2000   Inoverwegingneming
18/5/2000   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/5/2000   Verzending naar commissie
25/10/2000   Inschrijving op agenda
25/10/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
25/10/2000   Inleidende uiteenzetting
Indienster
25/10/2000   Bespreking
29/11/2000   Inschrijving op agenda
29/11/2000   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
13/12/2000   Inschrijving op agenda
13/12/2000   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
17/1/2001   Inschrijving op agenda
17/1/2001   Hoorzitting - de heren Van Holsbeeck, directeur, en Jan Delfosse, eerste adviseur, van de Federatie van de Distributieondernemingen (FEDIS); - mevrouw Chr. Mattheeuws, voorzitster van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ); - de heer E. De Deyn,
31/1/2001   Inschrijving op agenda
31/1/2001   Hoorzitting - de heer R. Menť, voorzitter van de Union des Classes moyennes; - de heren E. Marstboom, directeur, en L. Ardies, sectorverantwoordelijke Distributie van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO); - de heer I. Mechels, Test-Aankoop; - de
31/1/2001   Gedachtewisseling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
In behandeling 25/10/2000, 29/11/2000, 13/12/2000, 17/1/2001, 31/1/2001

Kruispuntbank van de wetgeving