S. 2-411 Dossierfiche K. 50-818

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23, 1, van de gemeentekieswet en artikel 11, 1, van de provinciekieswet, inzake de naam van vrouwelijke kandidaten
Magdeleine Willame-Boonen    Iris Van Riet   

gemeenteraadsverkiezing
achternaam
kandidaat
vrouw
echtscheiding
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-411/1 2-411/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/4/2000
2-411/2 2-411/2 (PDF) Amendementen 4/7/2000
2-411/3 2-411/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/2000
2-411/4 2-411/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/7/2000
2-411/5 2-411/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 6/7/2000
2-411/6 2-411/6 (PDF) Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 6/7/2000
2-411/7 2-411/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 13/7/2000
K. 50-818/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/7/2000
K. 50-818/2 Advies - Verslag 29/3/2001
K. 50-818/3 Amendementen 18/4/2001
K. 50-818/4 Verslag namens de commissie 30/4/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/4/2000   Indiening Doc. 2-411/1 2-411/1 (PDF)
30/5/2000   Inoverwegingneming
30/5/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/7/2000   Inschrijving op agenda
6/7/2000   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-411/5 2-411/5 (PDF)
6/7/2000   Algemene bespreking Hand. 2-61 Hand. 2-61 (PDF)
6/7/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-61 Hand. 2-61 (PDF)
6/7/2000   Geamendeerd in plenaire - geen stemming over het geheel (van het wetsvoorstel)
11/7/2000   Inschrijving op agenda
13/7/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+33/-22/o7) Hand. 2-63 Hand. 2-63 (PDF)
Doc. 2-411/7 2-411/7 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/5/2000   Verzending naar commissie
4/7/2000   Inschrijving op agenda
4/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
4/7/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
4/7/2000   Aanneming na amendering
4/7/2000   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-411/3 2-411/3 (PDF)
4/7/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-411/4 2-411/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
14/7/2000   Overzending Doc. K. 50-818/1
30/4/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd, technische verbeteringen) Doc. K. 50-818/4
3/5/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 123, p. 30-37
3/5/2001   Stemming over het geheel: verworpen (+36/-71/o31)
Verwerping artikel 2 ; Integraal verslag nr. 123, p. 48
Hand. 2-110 Hand. 2-110 (PDF)
3/5/2001   Verwerping
9/1/2001   Opschorting termijn
convocatie POC
11/1/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60
Doc. 2-82/18 2-82/18 (PDF)
12/1/2001   Hervatting termijn
3/5/2001   Verwerping
In de Kamer
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 3/5/2001
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 6/7/2000, 13/7/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 4/7/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Verworpen 3/5/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 15/7/2000 60 11/12/2000
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 15/7/2000 0
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60
Onderzoekstermijn (K1) 15/7/2000 60 21/3/2001
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 15/7/2000 0 12/1/2001

Kruispuntbank van de wetgeving