S. 2-403 Dossierfiche K. 50-273

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 145(1) en 145(5) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Jan Peeters   Daniel Bacquelaine   Jean-Marc Delizée   Aimé Desimpel   Jef Tavernier   Peter Vanvelthoven   Jean-Pierre Viseur  

huisvesting
levensverzekering
belastingaftrek
krediet op onroerende goederen
belasting van natuurlijke personen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-273/1 Wetsvoorstel 23/11/1999
K. 50-273/2 Amendementen 22/2/2000
K. 50-273/3 Amendementen 21/3/2000
K. 50-273/4 Verslag namens de commissie 29/3/2000
K. 50-273/5 Tekst aangenomen door de commissie 29/3/2000
K. 50-273/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/4/2000
2-403/1 2-403/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/4/2000
2-403/2 2-403/2 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 10/5/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/11/1999   Indiening Doc. K. 50-273/1
2/12/1999   Inoverwegingneming
29/3/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-273/4
6/4/2000   Bespreking
Handelingen nr. 51, p. 37-38
6/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 51, p. 48
Doc. K. 50-273/6
6/4/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/4/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-403/1 2-403/1 (PDF)
10/5/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-403/2 2-403/2 (PDF)
10/5/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/5/2000   Bekrachtiging en afkondiging
16/6/2000   Bekendmaking (21296-21297)
12/8/2000   Erratum (27652)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/4/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/4/2000 15 9/5/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 25/4/2000 0 9/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/5/2000 16/6/2000 , blz 21296-21297
Errata
Op 12/8/2000 , blz 27652

Kruispuntbank van de wetgeving