S. 2-402 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren
Ingrid van Kessel    Mia De Schamphelaere    Theo Kelchtermans    Hugo Vandenberghe   

psychiatrische inrichting
thuisverzorging
sociale voorzieningen
ziekenhuis
palliatieve zorg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-402/1 2-402/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/4/2000
2-402/2 2-402/2 (PDF) Verslag namens de verenigde commissies 9/7/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/4/2000   Indiening Doc. 2-402/1 2-402/1 (PDF)
18/5/2000   Inoverwegingneming
18/5/2000   Verzending naar verenigde commissies: Just./Soc. Aang.
18/10/2001   Inschrijving op agenda
23/10/2001   Algemene bespreking Hand. 2-150 Hand. 2-150 (PDF)
24/10/2001   Algemene bespreking Hand. 2-152 Hand. 2-152 (PDF)
  Commissie: Just./Soc. Aang.
18/5/2000   Verzending naar verenigde commissies
20/6/2000   Inschrijving op agenda
20/6/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
20/6/2000   Bespreking
27/6/2000   Inschrijving op agenda
27/6/2000   Bespreking
4/7/2000   Inschrijving op agenda
4/7/2000   Bespreking
19/7/2000   Inschrijving op agenda
19/7/2000   Regeling der werkzaamheden
19/7/2000   Bespreking
18/10/2000   Inschrijving op agenda
18/10/2000   Hoorzitting - de heer Manu Keirse, kabinetschef van de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - de heer Rik Theys, kabinetsadviseur van de minister van Sociale Zaken en Pensioenen
De financiering van de palliatieve zorgverlening
18/10/2000   Regeling der werkzaamheden
24/10/2000   Inschrijving op agenda
24/10/2000   Bespreking
24/10/2000   Hoorzitting met mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
voortzetting van de hoorzitting over de financiering van de palliatieve zorgverlening
24/10/2000   Hoorzitting met de heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
voortzetting van de hoorzitting over de financiering van de palliatieve zorgverlening
24/10/2000   Einde van de algemene bespreking
8/11/2000   Inschrijving op agenda
8/11/2000   Regeling der werkzaamheden
17/11/2000   Inschrijving op agenda
17/11/2000   Bespreking
21/11/2000   Inschrijving op agenda
21/11/2000   Bespreking
28/11/2000   Inschrijving op agenda
28/11/2000   Bespreking
5/12/2000   Inschrijving op agenda
5/12/2000   Regeling der werkzaamheden
5/12/2000   Bespreking
12/12/2000   Inschrijving op agenda
12/12/2000   Bespreking
19/12/2000   Inschrijving op agenda
19/12/2000   Bespreking
22/12/2000   Inschrijving op agenda
22/12/2000   Bespreking
12/1/2001   Inschrijving op agenda
12/1/2001   Bespreking
13/1/2001   Inschrijving op agenda
13/1/2001   Bespreking
16/1/2001   Inschrijving op agenda
16/1/2001   Bespreking
23/1/2001   Inschrijving op agenda
23/1/2001   Bespreking
26/1/2001   Inschrijving op agenda
26/1/2001   Bespreking
30/1/2001   Inschrijving op agenda
30/1/2001   Bespreking
6/2/2001   Inschrijving op agenda
6/2/2001   Bespreking
13/2/2001   Inschrijving op agenda
13/2/2001   Bespreking
20/2/2001   Inschrijving op agenda
20/2/2001   Bespreking
6/3/2001   Inschrijving op agenda
6/3/2001   Bespreking
13/3/2001   Inschrijving op agenda
13/3/2001   Bespreking
20/3/2001   Inschrijving op agenda
20/3/2001   Bespreking
9/7/2001   Inschrijving op agenda
9/7/2001   Vervallen
Vervallen ten gevolge van de aanneming van de wetsvoorstellen nrs. 2-244 en 2-246
9/7/2001   Vertrouwen rapporteur
25/10/2001   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 23/10/2001, 24/10/2001
Commissie: Just./Soc. Aang.
Vervallen 20/6/2000, 27/6/2000, 4/7/2000, 19/7/2000, 18/10/2000, 24/10/2000, 8/11/2000, 17/11/2000, 21/11/2000, 28/11/2000, 5/12/2000, 12/12/2000, 19/12/2000, 22/12/2000, 12/1/2001, 13/1/2001, 16/1/2001, 23/1/2001, 26/1/2001, 30/1/2001, 6/2/2001, 13/2/2001, 20/2/2001, 6/3/2001, 13/3/2001, 20/3/2001, 9/7/2001

Kruispuntbank van de wetgeving