S. 2-401 Dossierfiche K. 50-1945

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet
Jean-Marie Happart   

pachtcontract
vruchtgebruik
verbreken van een contract

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-401/1 2-401/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/4/2000
2-401/2 2-401/2 (PDF) Amendementen 3/7/2002
2-401/3 2-401/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/2002
2-401/5 2-401/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 10/7/2002
K. 50-1945/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/7/2002
K. 50-1945/2 Amendement 25/2/2003
K. 50-1945/3 Verslag namens de commissie 3/4/2003
K. 50-1945/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/4/2000   Indiening Doc. 2-401/1 2-401/1 (PDF)
30/5/2000   Inoverwegingneming
30/5/2000   Verzending naar commissie: Justitie
4/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-217 Hand. 2-217 (PDF)
10/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-217 Hand. 2-217 (PDF)
10/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-6/o0) Hand. 2-218 Hand. 2-218 (PDF)
Doc. 2-401/5 2-401/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
30/5/2000   Verzending naar commissie
30/4/2002   Inschrijving op agenda
30/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
30/4/2002   Bespreking
21/5/2002   Inschrijving op agenda
21/5/2002   Hoorzitting met de heer P. Lejeune, advocaat bij de balie te Luik, afgevaardigd door het Syndicat National des propriétaires
21/5/2002   Hoorzitting met de heer J.M. Discry, advocaat bij de balie te Luik, afgevaardigd door de Fédération wallonne des agriculteurs
21/5/2002   Hoorzitting met de heer R. Gotzen, juridisch adviseur bij de Boerenbond
25/6/2002   Inschrijving op agenda
25/6/2002   Bespreking
25/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o1)
25/6/2002   Aanneming zonder amendering
3/7/2002   Inschrijving op agenda
3/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-401/3 2-401/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/7/2002   Overzending Doc. K. 50-1945/1
3/4/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1945/3
3/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 356, p. 32-33
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o2)
Integraal verslag nr. 356, p. 69
Doc. K. 50-1945/4
3/4/2003   Aanneming zonder amendering
5/12/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
11/12/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 2-82/45 2-82/45 (PDF)
12/12/2002   Hervatting termijn
26/2/2003   Opschorting termijn
convocatie POC
27/2/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30
Doc. 2-82/51 2-82/51 (PDF)
28/2/2003   Hervatting termijn
3/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
30/6/2003   Bekendmaking (34929)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 30/4/2002, 21/5/2002, 25/6/2002, 3/7/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/4/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 16/7/2002 7
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 16/7/2002 7 18/12/2002
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 16/7/2002 60 11/12/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (K1) 16/7/2002 37 3/2/2003
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30
Onderzoekstermijn (K1) 16/7/2002 30 7/4/2003
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 16/7/2002 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 16/7/2002 0 28/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/2003 30/6/2003, blz 34929