S. 2-393 Dossierfiche K. 50-405

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs en de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving
Jean-Pol Poncelet   Philippe Collard   Guy Larcier  

universiteit
wetenschappelijk beroep
pensioenregeling
sociale bijdrage
leerkracht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-405/1 Wetsvoorstel 21/1/2000
K. 50-405/2 Amendement 15/3/2000
K. 50-405/3 Verslag namens de commissie 23/3/2000
K. 50-405/4 Tekst aangenomen door de commissie 23/3/2000
K. 50-405/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/3/2000
2-393/1 2-393/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 31/3/2000
2-393/2 2-393/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 3/5/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/1/2000   Indiening Doc. K. 50-405/1
3/2/2000   Inoverwegingneming
23/3/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-405/3
30/3/2000   Bespreking
Handelingen nr. 50, p. 43-45
30/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-19/o2)
Handelingen nr. 50, p. 61
Doc. K. 50-405/5
30/3/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
31/3/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-393/1 2-393/1 (PDF)
3/5/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-393/2 2-393/2 (PDF)
3/5/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/5/2000   Bekrachtiging en afkondiging
5/8/2000   Bekendmaking (27029)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 30/3/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/4/2000 15 2/5/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/4/2000 0 2/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/5/2000 5/8/2000 , blz 27029

Kruispuntbank van de wetgeving