S. 2-392 Dossierfiche K. 50-213

Wetsontwerp inzake informaticacriminaliteit
Regering G. Verhofstadt I  

computercriminaliteit
informatienetwerk
strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-213/1 Wetsontwerp 3/11/1999
K. 50-213/2 Amendementen 25/11/1999
K. 50-213/3 Amendementen 30/11/1999
K. 50-213/4 Verslag namens de commissie 24/3/2000
K. 50-213/5 Tekst aangenomen door de commissie 24/3/2000
K. 50-213/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 27/3/2000
K. 50-213/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/3/2000
2-392/1 2-392/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 31/3/2000
2-392/2 2-392/2 (PDF) Amendementen 28/6/2000
2-392/3 2-392/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2000
2-392/4 2-392/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/6/2000
2-392/5 2-392/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/7/2000
2-392/6 2-392/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/7/2000
2-392/7 2-392/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 13/7/2000
K. 50-213/8 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 14/7/2000
K. 50-213/9 Amendementen 19/9/2000
K. 50-213/10 Amendementen 20/9/2000
K. 50-213/11 Verslag namens de commissie 19/10/2000
K. 50-213/12 Tekst aangenomen door de commissie 19/10/2000
K. 50-213/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 26/10/2000
2-392/8 2-392/8 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 27/10/2000
2-392/9 2-392/9 (PDF) Verslag namens de commissie 10/11/2000
2-392/10 2-392/10 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/11/2000
2-392/11 2-392/11 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer opnieuw geamendeerde ontwerp 16/11/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/11/1999   Indiening Doc. K. 50-213/1
24/3/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd)
De artikelen 2 tot 9 van het wetsontwerp 50-214 worden ingevoegd in het wetsontwerp 50-213 (beslissing POC- nr. 82/7)
Doc. K. 50-213/4
30/3/2000   Bespreking
Handelingen nr. 50, p. 34-40
30/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 50, p. 60
Doc. K. 50-213/7
30/3/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
31/3/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-392/1 2-392/1 (PDF)
28/4/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 23
28/4/2000   Verzending naar commissie: Justitie
6/7/2000   Inschrijving op agenda
12/7/2000   Algemene bespreking Hand. 2-62 Hand. 2-62 (PDF)
12/7/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-62 Hand. 2-62 (PDF)
13/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 2-63 Hand. 2-63 (PDF)
Doc. 2-392/7 2-392/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
28/4/2000   Verzending naar commissie
14/6/2000   Inschrijving op agenda
14/6/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-François Istasse
14/6/2000   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
14/6/2000   Bespreking
20/6/2000   Inschrijving op agenda
20/6/2000   Hoorzitting Vertegenwoordigers van de National Computer Crime Unit van de gerechtelijke politie, van de Computer Crime Unit bij het parket te Brussel en van ISPA Belgium (Internet Service Provider Association)
20/6/2000   Gedachtewisseling
21/6/2000   Inschrijving op agenda
21/6/2000   Bespreking
28/6/2000   Inschrijving op agenda
28/6/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-François Istasse, Meryem Kaçar
28/6/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
28/6/2000   Aanneming na amendering
28/6/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-392/4 2-392/4 (PDF)
28/6/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-392/3 2-392/3 (PDF)
12/7/2000   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-392/5 2-392/5 (PDF)
12/7/2000   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-392/6 2-392/6 (PDF)
15/6/2000   Opschorting termijn
Convocatie POC
22/6/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+9
Doc. 2-82/11 2-82/11 (PDF)
23/6/2000   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
13/7/2000   Overzending Doc. K. 50-213/8
19/10/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd)
gedeeltelijk tegengeamendeerd
Doc. K. 50-213/11
26/10/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 80, p. 22-23
26/10/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 80, p. 29-30
Doc. K. 50-213/13
26/10/2000   Aanneming na amendering door commissie
gedeeltelijk tegengeamendeerd
  [S4] Behandeling door Senaat
27/10/2000   Overzending Doc. 2-392/8 2-392/8 (PDF)
27/10/2000   Verzending naar commissie: Justitie
9/11/2000   Inschrijving op agenda
16/11/2000   Algemene bespreking Hand. 2-77 Hand. 2-77 (PDF)
16/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-0/o19) Hand. 2-78 Hand. 2-78 (PDF)
Doc. 2-392/11 2-392/11 (PDF)
27/10/2000   Verzending naar commissie
7/11/2000   Inschrijving op agenda
7/11/2000   Bespreking
7/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
7/11/2000   Aanneming zonder amendering
De commissie stemt in met de tekst zoals hij door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd teruggezonden
10/11/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-392/10 2-392/10 (PDF)
10/11/2000   Goedkeuring verslag
eenparig - 8 stemmen
Doc. 2-392/9 2-392/9 (PDF)
16/11/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/11/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/11/2000   Bekrachtiging en afkondiging
3/2/2001   Bekendmaking (2909-2914)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 30/3/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 12/7/2000, 13/7/2000
Commissie: Justitie
Geamendeerd 14/6/2000, 20/6/2000, 21/6/2000, 28/6/2000
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/10/2000
[S4] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/11/2000
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 7/11/2000, 10/11/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/4/2000 15 2/5/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 23
Onderzoekstermijn (S1) 29/4/2000 60 27/6/2000
Opschorting termijn
Convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 29/4/2000 13
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+9
Onderzoekstermijn (S1) 29/4/2000 22 14/7/2000
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 29/4/2000 13 5/7/2000
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 6/11/2000 15 20/11/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/11/2000 3/2/2001 , blz 2909-2914

Kruispuntbank van de wetgeving