S. 2-391 Dossierfiche K. 50-740

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Arabische Republiek Egypte inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Ka´ro op 28 februari 1999
Regering G. Verhofstadt I  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst
Egypte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-391/1 2-391/1 (PDF) Wetsontwerp 30/3/2000
2-391/2 2-391/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/6/2000
2-391/3 2-391/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/6/2000
K. 50-740/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/6/2000
K. 50-740/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/7/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/3/2000   Indiening Doc. 2-391/1 2-391/1 (PDF)
30/3/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/6/2000   Inschrijving op agenda
21/6/2000   Algemene bespreking Hand. 2-55 Hand. 2-55 (PDF)
21/6/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-55 Hand. 2-55 (PDF)
22/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 2-57 Hand. 2-57 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/3/2000   Verzending naar commissie
8/6/2000   Inschrijving op agenda
8/6/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
8/6/2000   Bespreking
8/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
8/6/2000   Aanneming zonder amendering
8/6/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-391/2 2-391/2 (PDF)
8/6/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-391/3 2-391/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/6/2000   Overzending Doc. K. 50-740/1
29/6/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 154
6/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 66, p. 43
6/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 66, p. 62
Doc. K. 50-740/2
6/7/2000   Aanneming zonder amendering
6/7/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/8/2000   Bekrachtiging en afkondiging
21/1/2003   Bekendmaking (1923-1927)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/6/2000, 22/6/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 8/6/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/7/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/8/2000 21/1/2003 , blz 1923-1927

Kruispuntbank van de wetgeving