S. 2-387 Dossierfiche K. 50-450

Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet
Regering G. Verhofstadt I  

vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
indeling in kiesdistricten
Rijksregister van de natuurlijke personen
gemeenteraadsverkiezing
zetelverdeling
provincie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-450/1 Wetsontwerp 21/2/2000
K. 50-450/2 Amendement 14/3/2000
K. 50-450/3 Verslag namens de commissie 17/3/2000
K. 50-450/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/3/2000
K. 50-450/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/3/2000
2-387/1 2-387/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/3/2000
2-387/2 2-387/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 26/4/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/2/2000   Indiening Doc. K. 50-450/1
17/3/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-450/3
23/3/2000   Bespreking
Handelingen nr. 49, p. 24
23/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 49, p. 29
Doc. K. 50-450/5
23/3/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/3/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-387/1 2-387/1 (PDF)
26/4/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-387/2 2-387/2 (PDF)
26/4/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/5/2000   Bekrachtiging en afkondiging
31/5/2000   Bekendmaking (18735)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/3/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/3/2000 15 25/4/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 25/3/2000 0 25/4/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/5/2000 31/5/2000 , blz 18735

Kruispuntbank van de wetgeving