S. 2-384 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van de artikelen 23-7, 35-2, 37 en 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat met betrekking tot het verslag van de debatten
Armand De Decker    Jeannine Leduc    Hugo Vandenberghe    Philippe Mahoux    Philippe Monfils    Magdeleine Willame-Boonen    Marie Nagy    Frans Lozie    Myriam Vanlerberghe   

zittingsdocument
parlementsvergadering
reglement van het parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-384/1 2-384/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 23/3/2000
2-384/2 2-384/2 (PDF) Verslag namens het Bureau 30/3/2000
2-384/3 2-384/3 (PDF) Tekst aangenomen door het Bureau 30/3/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/3/2000   Indiening Doc. 2-384/1 2-384/1 (PDF)
23/3/2000   Inoverwegingneming
23/3/2000   Verzending naar Bureau
30/3/2000   Inschrijving op agenda
6/4/2000   Algemene bespreking Hand. 2-39 Hand. 2-39 (PDF)
6/4/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-39 Hand. 2-39 (PDF)
6/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o5) Hand. 2-39 Hand. 2-39 (PDF)
  Behandeling in Bureau
23/3/2000   Verzending naar Bureau
30/3/2000   Inschrijving op agenda
30/3/2000   Goedkeuring verslag Doc. 2-384/2 2-384/2 (PDF)
30/3/2000   Vertrouwen rapporteur
6/4/2000   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 6/4/2000
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/4/2000
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd 30/3/2000