S. 2-381 Dossierfiche K. 50-613

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden ter uitvoering van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid van 14 december 1972, met de Bijlage bij de Overeenkomst en met de Administratieve Schikking voor de toepassing van de Overeenkomst, gedaan te Brussel op 24 juni 1996
Regering G. Verhofstadt I  

gezinsuitkering
sociale zekerheid
ziekteverzekering
Benelux
ratificatie van een overeenkomst
moederschap
harmonisatie van de sociale zekerheid
grensarbeider

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-381/1 2-381/1 (PDF) Wetsontwerp 20/3/2000
2-381/2 2-381/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/2000
2-381/3 2-381/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/3/2000
K. 50-613/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 28/4/2000
K. 50-613/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/5/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/3/2000   Indiening Doc. 2-381/1 2-381/1 (PDF)
20/3/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/4/2000   Inschrijving op agenda
27/4/2000   Algemene bespreking Hand. 2-40 Hand. 2-40 (PDF)
27/4/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-40 Hand. 2-40 (PDF)
27/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o0) Hand. 2-40 Hand. 2-40 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/3/2000   Verzending naar commissie
30/3/2000   Inschrijving op agenda
30/3/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
30/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
30/3/2000   Aanneming zonder amendering
30/3/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-381/2 2-381/2 (PDF)
30/3/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-381/3 2-381/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/4/2000   Overzending Doc. K. 50-613/1
2/5/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 104
10/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 55, p. 31-32
11/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 56, p. 42
Doc. K. 50-613/2
11/5/2000   Aanneming zonder amendering
11/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/6/2000   Bekrachtiging en afkondiging
2/4/2003   Bekendmaking (16637-16643)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/4/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/3/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/5/2000, 11/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/6/2000 2/4/2003 , blz 16637-16643

Kruispuntbank van de wetgeving