S. 2-380 Dossierfiche K. 50-612

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake het vervoer van aardgas door middel van een pijpleiding tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, ondertekend te Brussel op 10 december 1997
Regering G. Verhofstadt I  

vervoer per pijpleiding
aardgas
ratificatie van een overeenkomst
Verenigd Koninkrijk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-380/1 2-380/1 (PDF) Wetsontwerp 20/3/2000
2-380/2 2-380/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/2000
2-380/3 2-380/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/3/2000
K. 50-612/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 28/4/2000
K. 50-612/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/5/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/3/2000   Indiening Doc. 2-380/1 2-380/1 (PDF)
20/3/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/4/2000   Inschrijving op agenda
27/4/2000   Algemene bespreking Hand. 2-40 Hand. 2-40 (PDF)
27/4/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-40 Hand. 2-40 (PDF)
27/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o0) Hand. 2-40 Hand. 2-40 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/3/2000   Verzending naar commissie
30/3/2000   Inschrijving op agenda
30/3/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Galand
30/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
30/3/2000   Aanneming zonder amendering
30/3/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-380/2 2-380/2 (PDF)
30/3/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-380/3 2-380/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/4/2000   Overzending Doc. K. 50-612/1
2/5/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 104
10/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 55, p. 31
11/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 56, p. 41
Doc. K. 50-612/2
11/5/2000   Aanneming zonder amendering
11/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/6/2000   Bekrachtiging en afkondiging
12/9/2002   Bekendmaking (40433-40439)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/4/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/3/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/5/2000, 11/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/6/2000 12/9/2002 , blz 40433-40439

Kruispuntbank van de wetgeving