S. 2-377 Dossierfiche K. 50-737

Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Cacao-Overeenkomst van 1993, en met de Bijlagen, opgemaakt te Genève op 16 juli 1993
Regering G. Verhofstadt I  

cacao
ratificatie van een overeenkomst
ACS-landen
internationale handel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-377/1 2-377/1 (PDF) Wetsontwerp 20/3/2000
2-377/2 2-377/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/6/2000
2-377/3 2-377/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/6/2000
K. 50-737/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/6/2000
K. 50-737/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/7/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/3/2000   Indiening Doc. 2-377/1 2-377/1 (PDF)
20/3/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/6/2000   Inschrijving op agenda
21/6/2000   Algemene bespreking Hand. 2-55 Hand. 2-55 (PDF)
21/6/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-55 Hand. 2-55 (PDF)
22/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 2-57 Hand. 2-57 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/3/2000   Verzending naar commissie
30/3/2000   Inschrijving op agenda
30/3/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
30/3/2000   Bespreking
8/6/2000   Inschrijving op agenda
8/6/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker, Michiel Maertens
8/6/2000   Bespreking
8/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
8/6/2000   Aanneming zonder amendering
8/6/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-377/2 2-377/2 (PDF)
8/6/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-377/3 2-377/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/6/2000   Overzending Doc. K. 50-737/1
29/6/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 154
6/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 66, p. 41-42
6/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 66, p. 61-62
Doc. K. 50-737/2
6/7/2000   Aanneming zonder amendering
6/7/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/9/2000   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/6/2000, 22/6/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/3/2000, 8/6/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/7/2000

Kruispuntbank van de wetgeving