S. 2-369 Dossierfiche K. 50-375

Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking
Regering G. Verhofstadt I  

vervroegd pensioen
pensioenregeling
loopbaanonderbreking
deeltijdarbeid
organisatie van het werk
militair personeel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-375/1 Wetsontwerp 12/1/2000
K. 50-375/2 Amendementen 15/2/2000
K. 50-375/3 Verslag namens de commissie 9/3/2000
K. 50-375/4 Tekst aangenomen door de commissie 9/3/2000
K. 50-375/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/3/2000
2-369/1 2-369/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/3/2000
2-369/2 2-369/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/4/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/1/2000   Indiening Doc. K. 50-375/1
9/3/2000   Aangenomen in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-375/3
16/3/2000   Bespreking
Handelingen nr. 18, p. 21-23
16/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o17)
Handelingen nr. 48, p. 35-36
Doc. K. 50-375/5
16/3/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/3/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-369/1 2-369/1 (PDF)
4/4/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-369/2 2-369/2 (PDF)
4/4/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/4/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/5/2000   Bekrachtiging en afkondiging
29/6/2000   Bekendmaking (22836-22846)
28/9/2000   Erratum (33139)
8/6/2001   Erratum (19175)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/3/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/3/2000 15 3/4/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/3/2000 0 3/4/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/5/2000 29/6/2000 , blz 22836-22846
Errata
Op 28/9/2000 , blz 33139
Op 8/6/2001 , blz 19175

Kruispuntbank van de wetgeving