S. 2-368 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, wat de benoeming van de staatsraden betreft
Marie Nagy    Frans Lozie    Clotilde Nyssens   

magistraat
depolitisering
administratieve rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-368/1 2-368/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/3/2000
2-368/2 2-368/2 (PDF) Advies van de Raad van State 25/6/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/3/2000   Indiening Doc. 2-368/1 2-368/1 (PDF)
18/5/2000   Inoverwegingneming
18/5/2000   Verzending naar commissie: Justitie
29/6/2000   Verzending naar een andere commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
2/2/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
22/6/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 2-368/2 2-368/2 (PDF)
  Commissie: Justitie
18/5/2000   Verzending naar commissie
29/6/2000   Einde behandeling
29/6/2000   Verzending naar een andere commissie
14/11/2000   Inschrijving op agenda
14/11/2000   Uitgesteld
21/11/2000   Inschrijving op agenda
21/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
21/11/2000   Bespreking
30/1/2001   Inschrijving op agenda
30/1/2001   Commissie wenst extern advies: Raad van State
12/6/2001   Inschrijving op agenda
12/6/2001   Hoorzitting met de heer Michel Leroy, professor aan de ULB
15/1/2002   Inschrijving op agenda
15/1/2002   Hoorzitting met de heer Lambert, advocaat aan de balie te Brussel
15/1/2002   Bespreking
30/4/2002   Inschrijving op agenda
30/4/2002   Niet behandeld
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling 21/11/2000, 30/1/2001, 12/6/2001, 15/1/2002

Kruispuntbank van de wetgeving