S. 2-365 Dossierfiche                  

De regeringsmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de subcommissie "Mensenhandel en prostitutie"
subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)  

Europol
zwarte handel
slachtofferhulp
douane
mensenhandel
niet-gouvernementele organisatie
gerechtelijk onderzoek
toelating van vreemdelingen
politie
hoorzitting
prostitutie
politiŽle samenwerking
justitiŽle samenwerking
strafrecht
douanecontrole
immigratie
boetvaardige
asielzoeker
Dienst Vreemdelingenzaken
regeringsbeleid
Internationale Organisatie voor Migratie
slachtoffer
grenscontrole
douanesamenwerking
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-365/1 2-365/1 (PDF) Verslag namens de subcommissie 28/6/2001
2-365/2 2-365/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/11/2000   Indiening
24/11/2000   Verzending naar commissie: Subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
28/6/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/7/2001   Inschrijving op agenda
12/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
  Commissie: Subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
24/11/2000   Verzending naar commissie
24/11/2000   Samenstelling van de subcommissie
Jeannine Leduc, Paul Wille, Sabine de Bethune, Erika Thijs, Mohamed Daif, Anne-Marie Lizin, Nathalie de T'Serclaes, Wim Verreycken, Chokri Mahassine, Marc Hordies, Frans Lozie, Magdeleine Willame-Boonen Lid zonder stemrecht: Vincent Van Quickenborne
24/11/2000   Inschrijving op agenda
24/11/2000   Benoeming van het bureau
voorzitter : de heer Paul Wille ondervoorzitter : mevrouw Magdeleine Willame-Boonen
24/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Marc Hordies, Anne-Marie Lizin, Erika Thijs
24/11/2000   Regeling der werkzaamheden
24/11/2000   Videovoorstelling
Panorama (VRT) "Geen ervaring vereist"
22/1/2001   Inschrijving op agenda
22/1/2001   Opvolging van de aanbevelingen door de regering
Aanbevelingen van de Subcommissie "Mensenhandel en Prostitutie" (Stuk nr. 2-152/1)
22/1/2001   Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister
22/1/2001   Gedachtewisseling
29/1/2001   Inschrijving op agenda
29/1/2001   Gedachtewisseling
met de heer A. Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, en de heer M. Verwilghen, minister van Justitie
5/2/2001   Inschrijving op agenda
5/2/2001   Gedachtewisseling
met de heer J. Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
5/2/2001   Hoorzitting met de heer Bruno Moens, coŲrdinator vzw Payoke.
5/2/2001   Hoorzitting met de heer Johnny Demotte, voorzitter vzw Pag-Asa.
5/2/2001   Hoorzitting met mevrouw Bernard, coŲrdinatrice vzw SŁrya.
19/2/2001   Inschrijving op agenda
19/2/2001   Videovoorstelling "Les magazines du mercredi : le droit de savoir" (TF1)
19/2/2001   Hoorzitting met een getuige van mensenhandel
19/2/2001   Opvolging van de aanbevelingen door de regering
Aanbevelingen van de Subcommissie "Mensenhandel en Prostitutie" (Stuk nr. 2-152/1)
19/2/2001   Gedachtewisseling
met de heer E. Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
19/2/2001   Hoorzitting met de heer Brammertz, Nationaal Magistraat
5/3/2001   Inschrijving op agenda
5/3/2001   Opvolging van de aanbevelingen door de regering
5/3/2001   Bespreking van de standpunten van de fracties
5/3/2001   Hoorzitting met de heer J. Leman, directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.
19/3/2001   Inschrijving op agenda
19/3/2001   Hoorzitting met een getuige van mensenhandel in de sport (voetbal)
19/3/2001   Hoorzitting met de heer Musa Kanu, getuige van mensenhandel in de sport (voetbal)
19/3/2001   Hoorzitting met de heer Hans Vandeweghe, sportjournalist
19/3/2001   Hoorzitting met de heren Alain Courtois en Jan Van Onsem, Koninklijke Belgische Voetbalbond
19/3/2001   Regeling der werkzaamheden
17/4/2001   Inschrijving op agenda
17/4/2001   Regeling der werkzaamheden
7/5/2001   Inschrijving op agenda
7/5/2001   Regeling der werkzaamheden
28/5/2001   Inschrijving op agenda
28/5/2001   Gedachtewisseling
met de heer Louis Michel, Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, over het visumbeleid
28/5/2001   Regeling der werkzaamheden
11/6/2001   Inschrijving op agenda
11/6/2001   Bespreking
van de aanbevelingen
21/6/2001   Inschrijving op agenda
21/6/2001   Bespreking van de aanbevelingen
25/6/2001   Inschrijving op agenda
25/6/2001   Einde van de bespreking van de aanbevelingen
28/6/2001   Inschrijving op agenda
28/6/2001   Aanneming van de aanbevelingen
de aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (7 stemmen)
28/6/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 6 stemmen tegen 1 stem
28/6/2001   Verzending naar commissie
3/7/2001   Inschrijving op agenda
3/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Marc Hordies, Anne-Marie Lizin, Erika Thijs
3/7/2001   Aanneming van de aanbevelingen
de aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (10 stemmen)
3/7/2001   Vertrouwen rapporteur
12/7/2001   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de Eerste Minister, Binnenlandse Zaken en Justitie.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/7/2001
Commissie: Subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
Behandeling beŽindigd 24/11/2000, 22/1/2001, 29/1/2001, 5/2/2001, 19/2/2001, 5/3/2001, 19/3/2001, 17/4/2001, 7/5/2001, 28/5/2001, 11/6/2001, 28/6/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 3/7/2001

Kruispuntbank van de wetgeving