S. 2-364 Dossierfiche K. 50-580

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 16 december 1996
Regering G. Verhofstadt I  

TsjechiŽ
belastingvlucht
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
vermogensbelasting
belastingovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-364/1 2-364/1 (PDF) Wetsontwerp 8/3/2000
2-364/2 2-364/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/2000
2-364/3 2-364/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/3/2000
K. 50-580/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/4/2000
K. 50-580/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/5/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/3/2000   Indiening Doc. 2-364/1 2-364/1 (PDF)
8/3/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/3/2000   Inschrijving op agenda
6/4/2000   Algemene bespreking Hand. 2-39 Hand. 2-39 (PDF)
6/4/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-39 Hand. 2-39 (PDF)
6/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-39 Hand. 2-39 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/3/2000   Verzending naar commissie
30/3/2000   Inschrijving op agenda
30/3/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Geens
30/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
30/3/2000   Aanneming zonder amendering
30/3/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-364/2 2-364/2 (PDF)
30/3/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-364/3 2-364/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/4/2000   Overzending Doc. K. 50-580/1
2/5/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 104
10/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 55, p. 30
11/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 56, p. 40-41
Doc. K. 50-580/2
11/5/2000   Aanneming zonder amendering
11/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/6/2000   Bekrachtiging en afkondiging
24/10/2000   Bekendmaking (35533-35557)
9/12/2000   Erratum (41322)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/4/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/3/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/5/2000, 11/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/6/2000 24/10/2000 , blz 35533-35557
Errata
Op 9/12/2000 , blz 41322

Kruispuntbank van de wetgeving