S. 2-360 Dossierfiche K. 50-579

Wetsontwerp houdende instemming met het Nader Aanvullend Protocol bij het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag en de overige Staten die deelnemen aan het Partnerschap voor de Vrede nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, gedaan te Brussel op 19 december 1997
Regering G. Verhofstadt I  

internationale ambtenaar
Partners voor de vrede
militair personeel
NAVO
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-360/1 2-360/1 (PDF) Wetsontwerp 1/3/2000
2-360/2 2-360/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/2000
2-360/3 2-360/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/3/2000
K. 50-579/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/4/2000
K. 50-579/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/6/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/3/2000   Indiening Doc. 2-360/1 2-360/1 (PDF)
1/3/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/3/2000   Inschrijving op agenda
6/4/2000   Algemene bespreking Hand. 2-39 Hand. 2-39 (PDF)
6/4/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-39 Hand. 2-39 (PDF)
6/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-39 Hand. 2-39 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/3/2000   Verzending naar commissie
30/3/2000   Inschrijving op agenda
30/3/2000   Aanwijzing rapporteur(s): André Geens
30/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
30/3/2000   Aanneming zonder amendering
30/3/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-360/2 2-360/2 (PDF)
30/3/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-360/3 2-360/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/4/2000   Overzending Doc. K. 50-579/1
13/6/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 140
22/6/2000   Bespreking
Handelingen nr. 63, p. 40-41
22/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+139/-1/o0)
Handelingen nr. 63, p. 53
Doc. K. 50-579/2
22/6/2000   Aanneming zonder amendering
22/6/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/9/2000   Bekrachtiging en afkondiging
20/4/2001   Bekendmaking (12944-12947)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/4/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/3/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/6/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/9/2000 20/4/2001 , blz 12944-12947

Kruispuntbank van de wetgeving