S. 2-359 Dossierfiche K. 50-578

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties inzake de oprichting in BelgiŽ van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 5 februari 1997
Regering G. Verhofstadt I  

FAO
ratificatie van een overeenkomst
zetel van de instelling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-359/1 2-359/1 (PDF) Wetsontwerp 25/2/2000
2-359/2 2-359/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/2000
2-359/3 2-359/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/3/2000
K. 50-578/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/4/2000
K. 50-578/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/5/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/2/2000   Indiening Doc. 2-359/1 2-359/1 (PDF)
25/2/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/3/2000   Inschrijving op agenda
6/4/2000   Algemene bespreking Hand. 2-39 Hand. 2-39 (PDF)
6/4/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-39 Hand. 2-39 (PDF)
6/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-39 Hand. 2-39 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/2/2000   Verzending naar commissie
30/3/2000   Inschrijving op agenda
30/3/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Geens
30/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
30/3/2000   Aanneming zonder amendering
30/3/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-359/2 2-359/2 (PDF)
30/3/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-359/3 2-359/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/4/2000   Overzending Doc. K. 50-578/1
2/5/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 104
10/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 55, p. 29-30
11/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 56, p. 40
Doc. K. 50-578/2
11/5/2000   Aanneming zonder amendering
11/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/7/2000   Bekrachtiging en afkondiging
7/11/2002   Bekendmaking (50570-50572)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/4/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/3/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/5/2000, 11/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/7/2000 7/11/2002 , blz 50570-50572

Kruispuntbank van de wetgeving