S. 2-358 Dossierfiche K. 50-383

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1409, 1409bis, 1410 en 1411 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor overdracht of beslag
Bea Cantillon   

gezinslast
armoede
beslag op bezittingen
gezinsuitkering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-383/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 12/1/2000
K. 50-383/2 Amendement 2/2/2000
K. 50-383/3 Verslag namens de commissie 8/2/2000
K. 50-383/4 Tekst aangenomen door de commissie 8/2/2000
K. 50-383/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 22/2/2000
K. 50-383/6 Aanvullend verslag 23/2/2000
K. 50-383/7 Tekst aangenomen door de commissie 23/2/2000
K. 50-383/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 24/2/2000
K. 50-383/9 Tweede aanvullend verslag 24/2/2000
K. 50-383/10 Tekst aangenomen door de commissie 24/2/2000
K. 50-383/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/2/2000
2-358/1 2-358/1 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 25/2/2000
2-358/2 2-358/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/2/2000
2-358/3 2-358/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/2/2000
2-358/4 2-358/4 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 16/3/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [K2] Behandeling door Kamer
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit (Kamer - onderzoekstermijn K1) Doc. K. 50-383/1
8/2/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-383/3
17/2/2000   Bespreking
Handelingen nr. 41, p. 22
17/2/2000   Terugzending naar commissie
Handelingen nr. 41, p. 22-23
23/2/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-383/6
24/2/2000   Terugzending naar commissie
Handelingen nr. 45, p. 7-8
24/2/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-383/9
24/2/2000   Bespreking
Handelingen nr. 45, p. 31-33
24/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 45, p. 44-45
Doc. K. 50-383/11
24/2/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
25/2/2000   Overzending Doc. 2-358/1 2-358/1 (PDF)
25/2/2000   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
8/3/2000   Inschrijving op agenda
16/3/2000   Algemene bespreking Hand. 2-33 Hand. 2-33 (PDF)
16/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0)
instemming
Hand. 2-34 Hand. 2-34 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/2/2000   Verzending naar commissie
29/2/2000   Inschrijving op agenda
29/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Myriam Vanlerberghe
29/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1)
29/2/2000   Aanneming zonder amendering
29/2/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-358/2 2-358/2 (PDF)
29/2/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-358/3 2-358/3 (PDF)
16/3/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/3/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/3/2000   Bekrachtiging en afkondiging
4/5/2000   Bekendmaking (14045-14046)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/2/2000, 24/2/2000
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/3/2000
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 29/2/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Ontheffing uit caduciteit (Kamer - onderzoekstermijn K1) Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2000 60 21/3/2000
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 26/2/2000 15 20/3/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/3/2000 4/5/2000 , blz 14045-14046

Kruispuntbank van de wetgeving