S. 2-357 Dossierfiche K. 50-100

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 171, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Servais Verherstraeten   Jo Vandeurzen   Tony Van Parys  

faillissement
belasting van natuurlijke personen
opheffing van de zaak
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-100/1 Wetsvoorstel 16/9/1999
K. 50-100/2 Amendementen 1/2/2000
K. 50-100/3 Amendement 8/2/2000
K. 50-100/4 Verslag namens de commissie 16/2/2000
K. 50-100/5 Tekst aangenomen door de commissie 16/2/2000
K. 50-100/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/2/2000
2-357/1 2-357/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 25/2/2000
2-357/2 2-357/2 (PDF) Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat 21/3/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/9/1999   Indiening Doc. K. 50-100/1
14/10/1999   Inoverwegingneming
16/2/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-100/4
23/2/2000   Bespreking
Handelingen nr. 44, p. 14-15
24/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 45, p. 43
Doc. K. 50-100/6
24/2/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/2/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-357/1 2-357/1 (PDF)
21/3/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-357/2 2-357/2 (PDF)
25/2/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/3/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/4/2000   Bekrachtiging en afkondiging
16/5/2000   Bekendmaking (15323-15324)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/2/2000, 24/2/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geėvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/2/2000 15 20/3/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 26/2/2000 0 20/3/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/4/2000 16/5/2000 , blz 15323-15324

Kruispuntbank van de wetgeving