S. 2-339 Dossierfiche K. 50-106

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 53, derde lid, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970
Geert Bourgeois  

rechtsmisbruik
beroepsziekte
gerechtskosten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-106/1 Wetsvoorstel 23/9/1999
K. 50-106/2 Verslag namens de commissie 4/2/2000
K. 50-106/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/2/2000
2-339/1 2-339/1 (PDF) Wetsontwerp 11/2/2000
2-339/2 2-339/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 29/2/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/9/1999   Indiening Doc. K. 50-106/1
14/10/1999   Inoverwegingneming
4/2/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-106/2
9/2/2000   Bespreking
Handelingen nr. 39, p. 16-19
10/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 40, p. 24
Doc. K. 50-106/3
10/2/2000   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
11/2/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-339/1 2-339/1 (PDF)
29/2/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-339/2 2-339/2 (PDF)
29/2/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/3/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/4/2000   Bekrachtiging en afkondiging
21/6/2000   Bekendmaking (21681)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/2/2000, 10/2/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/2/2000 15 28/2/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 12/2/2000 0 28/2/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/4/2000 21/6/2000 , blz 21681

Kruispuntbank van de wetgeving