S. 2-337 Dossierfiche K. 50-321

Wetsontwerp betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de verbreking van de dienstneming of wederdienstneming van bepaalde kandidaat-militairen, de vaststelling van de rendementsperiode en het terugvorderen door de Staat van een deel van de door de Staat gedragen kosten voor de vorming en van een gedeelte van de tijdens de vorming genoten wedden
Regering G. Verhofstadt I  

beroepsopleiding
militair personeel
beŽindiging van het werkverband

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-321/1 Wetsontwerp 14/12/1999
K. 50-321/2 Amendementen 6/1/2000
K. 50-321/3 Amendementen 19/1/2000
K. 50-321/4 Verslag namens de commissie 4/2/2000
K. 50-321/5 Tekst aangenomen door de commissie 4/2/2000
K. 50-321/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/2/2000
2-337/1 2-337/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/2/2000
2-337/2 2-337/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 29/2/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/12/1999   Indiening Doc. K. 50-321/1
4/2/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-321/4
9/2/2000   Bespreking
Handelingen nr. 39, p. 8-10
10/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+133/-0/o1)
Handelingen nr. 40, p. 21
Doc. K. 50-321/6
10/2/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
11/2/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-337/1 2-337/1 (PDF)
29/2/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-337/2 2-337/2 (PDF)
29/2/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/3/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/3/2000   Bekrachtiging en afkondiging
6/4/2000   Bekendmaking (10817-10826)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/2/2000, 10/2/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/2/2000 15 28/2/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 12/2/2000 0 28/2/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/3/2000 6/4/2000 , blz 10817-10826

Kruispuntbank van de wetgeving