S. 2-336 Dossierfiche K. 50-226

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging
Regering G. Verhofstadt I  

concurrentie
ministerie
Raad voor de Mededinging
Dienst voor de Mededinging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-226/1 Wetsontwerp 4/11/1999
K. 50-226/2 Amendementen 12/1/2000
K. 50-226/3 Verslag namens de commissie 3/2/2000
K. 50-226/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/2/2000
2-336/1 2-336/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/2/2000
2-336/2 2-336/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/2/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/11/1999   Indiening Doc. K. 50-226/1
3/2/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-226/3
9/2/2000   Bespreking
Handelingen nr. 39, p. 5-8
10/2/2000   Bespreking
Handelingen nr. 40, p. 20-21
10/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-0/o43)
Handelingen nr. 40, p. 21
Doc. K. 50-226/4
10/2/2000   Aanneming zonder amendering
22/12/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/5 2-82/5 (PDF)
22/12/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/5 2-82/5 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
11/2/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-336/1 2-336/1 (PDF)
17/2/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-336/2 2-336/2 (PDF)
17/2/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/2/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/3/2000   Bekrachtiging en afkondiging
5/5/2000   Bekendmaking (14173)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/2/2000, 10/2/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 12/2/2000 0
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/2/2000 5 16/2/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 12/2/2000 0 16/2/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/3/2000 5/5/2000 , blz 14173

Kruispuntbank van de wetgeving