S. 2-329 Dossierfiche K. 50-492

Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te Rome op 17 juli 1998
Regering G. Verhofstadt I  

misdaad tegen de menselijkheid
Internationaal Strafhof
VN
ratificatie van een overeenkomst
internationale rechtspraak
internationaal publiekrecht
internationaal strafrecht
oorlogsmisdaad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-329/1 2-329/1 (PDF) Wetsontwerp 3/2/2000
2-329/2 2-329/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/2/2000
2-329/3 2-329/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/2/2000
K. 50-492/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/3/2000
K. 50-492/2 Verslag namens de commissie 31/3/2000
K. 50-492/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/4/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/2/2000   Indiening Doc. 2-329/1 2-329/1 (PDF)
3/2/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/2/2000   Inschrijving op agenda
2/3/2000   Algemene bespreking Hand. 2-31 Hand. 2-31 (PDF)
2/3/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-31 Hand. 2-31 (PDF)
2/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 2-32 Hand. 2-32 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/2/2000   Verzending naar commissie
10/2/2000   Inschrijving op agenda
10/2/2000   Niet behandeld
22/2/2000   Inschrijving op agenda
22/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder, Marie-Josť Laloy
22/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
22/2/2000   Aanneming zonder amendering
22/2/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-329/2 2-329/2 (PDF)
22/2/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-329/3 2-329/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
2/3/2000   Overzending Doc. K. 50-492/1
31/3/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-492/2
27/4/2000   Bespreking
Handelingen nr. 52, p. 32-35
27/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 52, p. 43
Doc. K. 50-492/3
27/4/2000   Aanneming zonder amendering
27/4/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/5/2000   Bekrachtiging en afkondiging
1/12/2000   Bekendmaking (40367-40423)
24/10/2002   Erratum (48675-48681)
7/10/2003   Erratum (48720-48796)
11/5/2004   Erratum (37895-37954)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/3/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/2/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/4/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/5/2000 1/12/2000 , blz 40367-40423
Errata
Op 24/10/2002 , blz 48675-48681
Op 7/10/2003 , blz 48720-48796
Op 11/5/2004 , blz 37895-37954

Kruispuntbank van de wetgeving