S. 2-328 Dossierfiche K. 50-282

Wetsontwerp tot uitlegging van artikel 101, derde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997
Jean-Pierre Grafé  

faillissement
rechtsingang

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-282/1 Wetsvoorstel 24/11/1999
K. 50-282/2 Amendementen 20/1/2000
K. 50-282/3 Verslag namens de commissie 28/1/2000
K. 50-282/4 Tekst aangenomen door de commissie 28/1/2000
K. 50-282/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/2/2000
2-328/1 2-328/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/2/2000
2-328/2 2-328/2 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 22/2/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/11/1999   Indiening Doc. K. 50-282/1
2/12/1999   Inoverwegingneming
28/1/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-282/3
3/2/2000   Bespreking
Handelingen nr. 38, p. 22
3/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 38, p. 29-30
Doc. K. 50-282/5
3/2/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
4/2/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-328/1 2-328/1 (PDF)
22/2/2000   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-328/2 2-328/2 (PDF)
22/2/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/2/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/3/2000   Bekrachtiging en afkondiging
7/4/2000   Bekendmaking (10945)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/2/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/2/2000 15 21/2/2000
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/2/2000 0 21/2/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/3/2000 7/4/2000 , blz 10945

Kruispuntbank van de wetgeving