S. 2-324 Dossierfiche K. 50-519

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
Anne-Marie Lizin    Paul Wille    Christine Cornet d'Elzius    Marie Nagy    Frans Lozie    Mohamed Daif    Jean-François Istasse    Marie-José Laloy   

islamitisch recht
migrerende vrouw
identiteitsbewijs
echtscheiding
burgerlijke stand
islam

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-324/1 2-324/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/2/2000
2-324/2 2-324/2 (PDF) Amendementen 29/2/2000
2-324/3 2-324/3 (PDF) Verslag namens de commissie 29/2/2000
2-324/4 2-324/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/2/2000
2-324/5 2-324/5 (PDF) Amendement 9/3/2000
2-324/6 2-324/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 16/3/2000
2-324/7 2-324/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 16/3/2000
K. 50-519/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 17/3/2000
K. 50-519/2 Amendement 17/5/2000
K. 50-519/3 Verslag namens de commissie 19/6/2000
K. 50-519/4 Tekst aangenomen door de commissie 19/6/2000
K. 50-519/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 29/6/2000
2-324/8 2-324/8 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 30/6/2000
2-324/9 2-324/9 (PDF) Verslag namens de commissie 12/7/2000
2-324/10 2-324/10 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/7/2000
2-324/11 2-324/11 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 13/7/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/2/2000   Indiening Doc. 2-324/1 2-324/1 (PDF)
24/2/2000   Inoverwegingneming
24/2/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/3/2000   Inschrijving op agenda
16/3/2000   Algemene bespreking Hand. 2-33 Hand. 2-33 (PDF)
16/3/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-34 Hand. 2-34 (PDF)
16/3/2000   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-324/6 2-324/6 (PDF)
16/3/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+46/-0/o11) Hand. 2-34 Hand. 2-34 (PDF)
Doc. 2-324/7 2-324/7 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/2/2000   Verzending naar commissie
29/2/2000   Inschrijving op agenda
29/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
29/2/2000   Hoorzitting met de heer Guy Rommel, vrederechter van het kanton Sint-Gillis
29/2/2000   Bespreking
29/2/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
29/2/2000   Aanneming na amendering
29/2/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-324/3 2-324/3 (PDF)
29/2/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-324/4 2-324/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/3/2000   Overzending Doc. K. 50-519/1
19/6/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-519/3
28/6/2000   Bespreking
Handelingen nr. 64, p. 7-8
29/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 65, p. 67-68
Doc. K. 50-519/5
29/6/2000   Aanneming na amendering door commissie
22/6/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 17 (periode tussen 5.6.2000 t.e.m. 22.6.2000) + 60
Doc. 2-82/11 2-82/11 (PDF)
  [S3] Behandeling door Senaat
30/6/2000   Overzending Doc. 2-324/8 2-324/8 (PDF)
30/6/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/7/2000   Inschrijving op agenda
13/7/2000   Algemene bespreking Hand. 2-63 Hand. 2-63 (PDF)
13/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 2-63 Hand. 2-63 (PDF)
Doc. 2-324/11 2-324/11 (PDF)
30/6/2000   Verzending naar commissie
12/7/2000   Inschrijving op agenda
12/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Mohamed Daif
12/7/2000   Bespreking
12/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1)
12/7/2000   Aanneming zonder amendering
12/7/2000   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-324/9 2-324/9 (PDF)
12/7/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-324/10 2-324/10 (PDF)
13/7/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
14/7/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/8/2000   Bekrachtiging en afkondiging
11/10/2000   Bekendmaking (34318)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 16/3/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 29/2/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/6/2000, 29/6/2000
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/7/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 21/3/2000 60 5/6/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 17 (periode tussen 5.6.2000 t.e.m. 22.6.2000) + 60
Onderzoekstermijn (K1) 21/3/2000 137 20/11/2000
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 1/7/2000 15 17/7/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/8/2000 11/10/2000 , blz 34318

Kruispuntbank van de wetgeving